1922-2014. Župnik, ljudski misijonar, voditelj duhovnih vaj, vzgojitelj, partizan in pisec.

Urednik revije Vzgoja, psiholog, voditelj duh. vaj in nekdanji predstojnik pri sv. Jožefu v LJ.

Pater spiritual za bogoslovce kolegija Russicum v Rimu.

Vsestranski pastoralni delavec in oskrbnik v več jezuitskih skupnostih.

Upokojeni župnik sv. Jakoba LJ, sv. Magdalene MB in Šmihela pri Pliberku.

Vzgojitelj več generacij slovenskih jezuitov in bogoslovcev, voditelj duhovnih vaj in duh. spremljevalec.

Direktor slovenskega programa na Radiu Vatikan.

Ravnatelj študentske rezidence Bernik v Jezuitskem kolegiju.

Direktor kult. centra INIGO v Novosibirsku, spiritual ruskih katol. pripravnikov za bogoslovje in fotograf.

Predstojnik jezuitov Centra Aletti, ekumenist, prof. misiologije na Papeški univ. Gregoriani.