JEZUITSKI DELEGAT ZA VAROVANJE
p. Tomaž Mikuš DJ
Ulica Janeza Pavla II., 13 – 1000 Ljubljana
varuh@sj.si
Tel: 064 178 014

SPODBUJANJE DOSLEDNE KULTURE ZAŠČITE OTROK IN RANLJIVIH ODRASLIH (PCCP – Consistent Culture of Protection Project) 
P. General je v svojem pismu Družbi Jezusovi 13. maja 2021 predstavil zahteve glede zaščite otrok in ranljivih odraslih v Družbi Jezusovi.  
Vsi člani Družbe morajo dati prednost nadaljnemu izvajanju treh minimalnih standardov:

1. Politika/smernice za etično ravnanje in varno okolje
2. Protokoli za obravnavo obtožb in vodenje primerov
3. Usposabljanje in formacija za jezuite in sodelavce
Naša zavezanost k preprečevanju zlorab bo postala živa resničnost šele takrat, ko bomo lahko pokazali, da se ti trije standardi izvajajo v vsaki skupnosti in pri vsakem apostolskem delu Družbe.

Zlorabo je mogoče opredeliti kot »vsako dejanje ali nedejanje, ki ima za posledico kršitev človekovih pravic, državljanskih svoboščin, telesne in duševne celovitosti, dostojanstva ali splošne blaginje ranljive osebe, ne glede na to, ali gre za namen ali iz malomarnosti, vključujoč spolne odnose ali finančne transakcije, v katere oseba ne privoli ali ne more privoliti, ali ko so namerno izkoriščevalski«.

Temeljno za prihodnost naše Družbe in Katoliške cerkve v Sloveniji je širitev kulture milosti in ustvarjanje varnega okolja. S primarnim namenom ozaveščanja in spodbujanjem dosledne kulture zaščite otrok in ranljivih odraslih smo v Slovenski provinci DJ sprejeli Kodeks ravnanja, ki vsebuje smernice za etično ravnanje in ustvarjanje varnega okolja. 

Kodeks velja za vse jezuite in sodelavce v poslanstvu – to je prostovoljce in pogodbene delavce – ne glede na njihovo delovno mesto ali starost. Zajema vse okoliščine, ko jezuiti in sodelavci v poslanstvu, tako v Sloveniji kot v tujini, za provinco opravljajo delo, delovne naloge ali v njej zavzemajo določen položaj. Kodeks opredeljuje pričakovanja province glede poklicnega in osebnega ravnanja. Njegov namen je zavzemanje za integriteto in etično ravnanje ter vzpostavitev smernic pri ravnanju posameznika z drugimi.

Kodeks ni namenjen samo jezuitom in njihovim sodelavcem v poslanstvu, ampak vsem, ki z nami prihajajo v stik. V njem najdete seznam vseh zlorabljujočih praks in vedenj, ki predstavljajo zlorabo otrok. V pripravi je tudi dokument o zaščiti ranljivih odraslih, katerega namen je povečati ozaveščenost o možnosti škode ali zlorabe v življenju odraslih, s katerimi delamo in služimo, ter o nekaterih ukrepih, ki jih lahko sprejmemo, da bi se odzvali na morebitne zlorabe. Eden najmočnejših zaščitnih ukrepov je namreč razvoj močne in zdrave kolegialnosti v cerkvenih občestvih, kjer ljudje čutijo, da so sposobni komunicirati med seboj in izzvati takšne prakse in vedenja, ki so neprimerna in zlorabljujoča.

Vsi se moramo zavedati pomembnosti zaščite otrok in ranljivih odraslih ter ukrepati, da nihče ne bo deležen zlorabe ali zanemarjanja, zlasti tisti, ki so ranljivi. V primeru, da opazite, da je prišlo do neustreznega spolnega obnašanja, spolnega napada ali kateregakoli drugega kaznivega dejanja zoper otroka, svoje mnenje nemudoma posredujte vodji apostolata, jezuitskemu delegatu za varovanje, jezuitskemu predstojniku ali kateremukoli drugemu ustreznemu organu, vključno s policijo. 

Hoditi skupaj z ubogimi, izključenimi iz sveta, ranjenimi v lastnem dostojanstvu, v poslanstvu sprave in pravičnosti, je ena izmed štirih Univerzalnih apostolskih prioritet naše Družbe. Ta prioriteta nas tudi zavezuje k odgovornemu ravnanju in ustvarjanju varnega okolja v naših skupnostih. 

Kodeks ravnanja
Povezava do vsebin s področja zaščite otrok in ranljivih odraslih.