Delo in sama dejavna drža izhajata iz vsakdanje ignacijanske duhovnosti, tako pri jezuitih kot drugih, ki so je deležni. Bogata refleksija notranjega življenja nam govori o tem, kako smo globoko vpleteni v Božje delovanje v svetu, sočutje z njim in ozdravljanje sveta. Vsak, ki je kontemplativen v delovanju, lahko išče in najde Boga na svojem delovnem mestu, domu, družini in skupnosti. Sodelovanje z Bogom in duhovnim spremljevalcem se, poleg utrjevanja posameznikove osebnosti, širi navzven v timsko delo z drugimi, s Cerkvijo in onkraj nje v svetu. Korenita je tudi zavzetost za družbeno pravičnost, spremlja jo velikodušno podarjanje sebe drugim. Veliki predstojnik jezuitov, p. Pedro Arrupe, je v drugi polovici 20. st. to držo poimenoval možje in žene za druge. Na posebni strani najdete kontakte inštitucij, programov in skupin, kjer slovenski jezuiti sodelujemo.

Križev pot akad. kip. dr. Marjana Dreva v bolnišnični kapeli UKC Maribor, kjer mašujejo jezuiti

V svetovnem merilu imamo jezuiti za obdobje 2019-2029 določene Univerzalne apostolske preference. Današnje delo slovenskih jezuitov v tujini predstavlja podstran Kje smo, raznovrstna področja delovanja jezuitov v Sloveniji pa predstavljamo na petih podstraneh: