Ljubiteljsko se s slikarstvom ukvarja p. Jože Poljanšek. Iz Italije v zadnjih letih k nam prihajajo Živi kamni (Pietre Vive, Living Sones), mladinska prostovoljska skupina, ki se posveča duhovnemu vodenju turistov po cerkveni arhitekturi; v Ljubljani deluje v okviru Jezuitskega kolegija.

Bratina) in Svetega pisma (Plevnik), ob tem pa s področja zakonskih študij (Vider), psihologije (Powell), pesništva (Kos) idr. (npr. Kejžar). Knjige izdaja Založba Dravlje (p. Lojze Bratina ga je ustanovil kot Župnijski zavod; s pomočjo prevajalcev izide veliko prevodov). Provincialat DJ izdaja redovne dokumente za interno uporabo, nekateri jezuiti pa občasno izdajajo v samozaložbi (npr. Franc Šetar). P. Vladimir Kos je za izdajo več pesniških zbirk (napisanih med misijonarjenjem na Japonskem, a v slovenščini) prejel leta 2004 nagrado Prešernovega sklada RS. V manjšem obsegu pesnikuje še marsikak slovenski jezuit, od pokojnih lahko omenimo p. Vladimirja Truhlarja in p. Pavla Berdena. Do uglasbitve so prišli nabožni spevi p. Venčeslava Vrtovca, p. Franceta Cerarja in drugih mlajših jezuitov. V najmlaši generaciji glasbo producira p. Marko Pavlič, ki je v okviru Jezuitskega kolegija ustvaril Glasbeno sobo, prostor za vadbo, podobno pa glasbene skupine gostijo tudi jezuitske župnije.

Na Radiu Vatikan v Rimu obstaja slovenska oddaja že od leta 1947, jezuiti pa so njeno ustvarjanje prevzeli nekaj let kasneje. Po urednikih slovenskega programa p. Pavlu Leskovcu in p. Janezu Sraki je v letih 2010-2021 ob dveh sodelavkah vodstvo prevzel p. Ivan Herceg. Dolgoletni slovenski urednik p. Ivan Rampre ima sedež pri Sv. Jakobu v Ljubljani, kjer so v 80. in 90. letih domovale tudi druge medijske pobude. Ob štirih jezuitih ustanoviteljih skupine AUDO (Apostolska ustanova družbenih občil) so se nato še drugi redovniki in redovnice posvečali uporabi medijev v katehezi (npr. snemanje kaset). V isti namen sta delovala p. Franc Šetar in p. Ivan Herceg s prevajanjem filmov (tudi v sodelovanju z Založbo Salve), kar se je do leta 2009 nadaljevalo pri Sv. Jožefu pod okriljem KUD-a Obok. Člani AUDO in drugi so od leta 1994 ustvarjali VRNet (Vatican Radio NET), tehnično in vsebinsko osnovo za uporabo računalniške elektronske komunikacije v pastorali. V njenem okviru je aprila leta 1996 nastal prvi portal katoliške cerkve v Sloveniji, rkc.si, do leta 2015, ko je odgovornost zanj prevzela Slovenska škofovska konferenca. Komunikolog p. Peter Lah od leta 2011 predava na Fakulteti za družbene vede na Papeški univerzi Gregoriana v Rimu. Mariborska jezuita p. Janez Sraka in p. Ivan Hočevar občasno sodelujeta s TV Exodus.

Živi kamni

Študijska in pogovorna skupina za mlade odrasle o sakralni umetnosti

Urban Gartner DJ, duhovni asistent

Radio Vatikan

p. Ivan Herceg, Rim, direktor slovenskega programa
p. Ivan Rampre, Ljubljana, dopisnik

Založba Dravlje

Vodnikova cesta 279
1000 Ljubljana

Glasbena soba Jezuitskega kolegija v Ljubljani

Ulica stare pravde 11
1000 Ljubljana

Rimski arhiv Družbe Jezusove (ARSI)

Borgo S. Spirito 4
00193 Rim, Italija