Arhiv Slovenske province Družbe Jezusove

Vodnikova cesta 279
1000 Ljubljana

P. Marjan Kokalj

Človek za druge

Prostovoljstvo za mlade

Društvo katoliških pedagogov Slovenije (DKPS)

Rožna ulica 2, 1000 Ljubljana

Duhovno spremljanje in spoved

Vsakega jezuita lahko prosite za duhovni pogovor, duhovnika za spoved.

Programe izobraževanja glede duhovnega spremljanja nudijo Ignacijev dom duhovnosti in p. Vilijem Lovše.

English Mass in Ljubljana (EML)

Ulica Janeza Pavla II. 13, Ljubljana 

p. Damjan Ristić DJ

European Leadership Programme (ELP)

Rue du Cornet 51
1040, Bruxelles

Glasbena soba Jezuitskega kolegija v Ljubljani

Ulica stare pravde 11
1000 Ljubljana

Ignacijev dom duhovnosti

Ulica stare pravde 11, 1000 Ljubljana

Uradne ure: delovniki 8.-14. ura

Sonja Pungertnik, ravnateljica in patri jezuiti

Jesuits Global

Borgo S. Spirito, 4
00193 - Rim, Italija

Jezuiti v Evropi

Skupna spletna stran jezuitskih provinc v Evropi

JEZUITSKA FORMACIJA V EUROMEDITERANSKI PROVINCI

Noviciat v Genovi, Italija

JEZUITSKI DELEGAT ZA ZLORABE

P. TOMAŽ MIKUŠ DJ
Slovenska provinca Družbe Jezusove

Ulica Janeza Pavla II., 13
1000 Ljubljana

Jezuitski evropski socialni center (JESC)

51 Rue du Cornet
1040 Etterbeck-Bruxelles, Belgija

P. Peter Rožič, direktor

Jezuitski kolegij v Ljubljani

Ulica Janeza Pavla II., 13
1000 Ljubljana

p. Damjan Ristić DJ, rektor
Urban Gartner DJ, ravnatelj študentske rezidence Bernik

Jezuitsko združenje za begunce Slovenije (JRS)

Ulica Janeza Pavla II. 13, 1000 Ljubljana

P. Robin Schweiger, direktor

KAPELA BOŽJEGA USMILJENJA IN NEDOLŽNIH OTROK

Ul. stare pravde 11, 1000 Ljubljana

P. Tomaž Podobnik

MISIJONARJI V ZAMBIJI (JUŽNOAFRIŠKA PROVINCA)

P. Janez Mlakar, p. Stanko Rozman, p. Janez Mujdrica in p. Alojz Podgrajšek

Misijonsko središče Slovenije

Kristanova 1
1000 Ljubljana

Moli.si

Spletna gradiva za molitev

pripravljajo ekipa Ignacijevega dom duhovnosti in prostovoljci

Možje sv. Jožefa - skupine po Sloveniji

Vodijo duhovni asistent p. Vilijem Lovše in lokalni koordinatorji skupin
Seznam in kontakti skupin

Narodno svetišče sv. Jožefa

Ulica Janeza Pavla II 13,
1000 Ljubljana

rektor cerkve p. Tomaž Mikuš

Od bolečine k milosti

Za povrnitev daru spolnega in človeškega dostojanstva
Ulica Janeza Pavla II. 13
1000 Ljubljana

P. Tomaž Mikuš, duhovni voditelj

P. Viljem Lovše, Duhovni odmiki in drugi programi
Papeška univerza Gregoriana

in ostali jezuitski kolegiji v Rimu: Germanikum, Del Gesù, Bellarmino

Papeževa Svetovna Mreža Molitve (PSMM)

p. Franc Kejžar DJ, koordinator za Slovenijo

Provincialat Družbe Jezusove v Sloveniji

Vodnikova cesta 279
1000 Ljubljana

P. Miran Žvanut, provicial

Radio Vatikan

p. Ivan Herceg, Rim, direktor slovenskega programa
p. Ivan Rampre, Ljubljana, dopisnik

Rahelin vinograd

Za prizadete po ranah splava
Ulica stare pravde 11
1000 Ljubljana

P. Tomaž Mikuš in Katarina Nzobandora, voditelja

Različne oblike Priprave na zakon pri jezuitih

P. Ivan Platovnjak, Šola za zakon Najina pot, p. Lojze Markelj, p. Damjan Ristić, p. Jože Pucelj, p. Andrej Benda (Vikend za pare v spoznavanju)

Revija Vzgoja

Rožna ulica 2, 1000 Ljubljana

Rimski arhiv Družbe Jezusove (ARSI)

Borgo S. Spirito 4
00193 Rim, Italija

Slovenska skupnost krščanskega življenja (SSKŽ)

P. David Bresciani, duhovni asistent
Brane Petek, predsednik

SRCE - Skupina za razvezane v Cerkvi

Skupine so koordinirane po različnih lokacijah v Sloveniji.

P. Tomaž Mikuš, duhovni asistent

Sv. Višarje

P. Peter Lah, rektor svetišča

Voditelji duhovnih vaj drugod:

p. Drago Lavrič, p. Andrej Benda, p. Franc Kejžar, p. Lojze Markelj, p. Silvo Šinkovec.

Zakonske skupine Najina pot

Ul. Janeza Pavla II. 13, 1000 Ljubljana
Ljubljanska 13, 2000 Maribor

P. Andrej Benda in p. Vital Vider, voditelja

Založba Dravlje

Vodnikova cesta 279
1000 Ljubljana

Žalujoči in ovdoveli

Ul. stare pravde 11, 1000 Ljubljana

Vodi ekipa Ignacijevega doma duhovnosti

Zavod sv. Ignacija

Ulica stare pravde 11, 1000 Ljubljana
Uradne ure: ponedeljek - četrek
8:30-10:30 in 12:00- 14:00

P. Milan Bizant, direktor

Živi kamni

Študijska in pogovorna skupina za mlade odrasle o sakralni umetnosti

Urban Gartner DJ, duhovni asistent

Župnija Ljubljana Dravlje

Vodnikova 279,
1000 Ljubljana

p. Primož Jakop, župnik

ŽUPNIJA SV. JAKOB, LJUBLJANA

Gornji trg 18, 1000 Ljubljana

P. Silvo Šinkovec, župnik

ŽUPNIJA SV. MAGDALENA MARIBOR IN DUHOVNA OSKRBA UKC MARIBOR

Magdalenski trg 3, 2000 Maribor

P. Ivan Hočevar, župnik

ŽUPNIJA SV. MIHAELA RADLJE OB DRAVI

Mariborska cesta 9
2360 Radlje ob Dravi

P. Jože Poljanšek, župnik