Rojen je bil 5. 2.1951 v Delnicah. Gimnazijo je opravil v Dubrovniku in Zagrebu. Leta 1968 je pristopil k jezuitom. Teologijo je študiral v Ljubljani in bil posvečen v duhovnika leta 1979. Pet let je bil kaplan v Borovnici, hkrati pa je nadaljeval s študijem in je leta 1984 doktoriral iz teologije. Od leta 1984 je bil kaplan v župniji Ljubljana Sv. Jakob, kjer je med drugim vodil skupino za diakonijo. Poleg tega je bil tudi arhivar slovenske jezuitske province. Rad je sodeloval pri simpozijih in seminarjih z zgodovinsko tematiko. Nepričakovano je umrl 25. 6. 2010.