Dajejo obzorje. So izhodišče svetovni Družbi Jezusovi.
Ujamejo domišljijo in prebudijo naše želje.
Združujejo nas v skupnem poslanstvu.

Če bi ti Bog govoril? Kaj bi ti rekel? Ali ga slišiš? K čemu te kliče?

Jezuiti se neprestano sprašujemo, kako lahko s svojim delom smotrno odgovorimo na potrebe v družbi in tako sledimo Božji volji. Svoje prednostne naloge določamo tako v neposrednem okolju kot za potrebe širom po svetu, saj je jezuitski red prisoten na vseh kontinentih sveta. Uraden naziv za prednostne naloge jezuitov po vsem svetu je s tujko “univerzalne apostolske preference (UAP)”:

  • univerzalne – namreč splošne in v svetovnem merilu
  • apostolske – glede področij pastoralnega dela in formacije za to delo
  • preference – prednostne naloge glede na druge svetovne, regijske, lokalne in osebne potrebe.

Jezuiti smo za izbor svojih prednostnih nalog molili dve leti in se na vseh ravneh razločevanja in odločanja o prioritetah pogovarjali, vse odkar je 36. generalna kongregacija Družbe Jezusove oktobra 2016 spodbudila ta proces. Proces izbiranja nalog se je zaključil februarja 2019 z delom papeža Frančiška, ki je naloge pregledal, odobril in potrdil v njihovi končni obliki. Vrhovni predstojnik Družbe Jezusove, p. Arturo Sosa, je nato 19. 2. 2019 v Rimu predstavil štiri prednostne naloge jezuitov za delo v letih 2019–2029.

Slovenija in UAP

P. Sosa je preference predstavil tudi Slovencem, ko je prišel na obisk v Slovenijo v oktobru 2020. S klikom na spodnje ikone boste izvedeli, kako se Univerzalne apostolske preference udejanjajo v Sloveniji.

Vabljeni, da prisluhnete videonagovoru p. Sose, ki pojasnjuje dinamiko razločevanja in udejanjanja preferenc. Posnetek je v španskem jeziku z angleškimi podnapisi.

Nove preference so štiri področja, ki so življenjskega pomena za današnji svet. Družba Jezusova jim v desetletju 2019-29 posveča posebno pozornost. Vabimo vas, da izveste več in ukrepate z nami!

Želimo spremeniti svet na bolje.

Več povezav in materiala:

  • Na uradni predstavitveni strani lahko preberete razlago nalog v angl., fr., šp. in it. jeziku.
  • Celotni dokument o prednostnih apostolskih nalogah jezuitov po vsem svetu iz februarja 2019 lahko preberete na tej povezavi.
  • Anuarij (letopis) Slovenske province Družbe Jezusove predstavlja v besedi in sliki, kaj jezuiti in naši sodelavci razmišljamo in delamo na področju štirih UAP (dostopno s klikom na štiri ikone višje zgoraj).