Na tej strani predstavljamo in povezujemo dokaj različne oblike dela z odraslimi, pa tudi z mlajšimi. Čeprav so bile prisotne že prej v različnih kongregacijah in duhovnih vajah (za dekleta in fante, za žene, može …) in nagovorih za določene skupine v okviru ljudskih misijonov, so se z novim zagonom razvile po 2. vatikanskem cerkvenem koncilu (in po letu 1968). Po letu 2000 pa je prišlo do še bolj specifičnih pozornosti in ustvarjalnih oblik dela. Med Univerzalnimi apostolskimi preferencami jezuitov za desetletje 2019-2029 je na 2. mestu preferenca Hoditi skupaj z ubogimi, izključenimi iz sveta, ranjenimi v lastnem dostojanstvu, v poslanstvu sprave in pravičnosti.

Kar nekaj slovenskih jezuitov deluje v različnih krajevnih pripravah na zakon in kot spremljevalci zakonskih skupin ali posameznih zakonskih parov. Najdaljšo tradicijo in največ udeležencev imata Šola za zakon (od 1970. let, celoletna, v okviru Najine poti) in vikend priprava na zakon pri sv. Jožefu (od leta 1990, danes v okviru Ignacijevega doma duhovnosti). Zakonske skupine Najina pot so nastale iz dela p. Vitala Vidra s študenti okrog leta 1969. Leta 2020 pa je bilo v 63-ih zakonskih skupinah, ki jih vodijo zakonski pari in spremljajo jezuiti, 446 zakonskih parov in več kot 1470 otrok; duhovne vaje zanje poleg p. Vidra vodi tudi novi voditelj skupin p. Andrej Benda. Lepo tradicijo imajo tudi duhovne vaje za družine, ki jih gostijo sestre DKO v Logarski družini, njihov voditelj pa je bil največkrat p. France Zupančič. Od leta 2008 se razvija moška duhovnost. P. Vili Lovše ob novih sovoditeljih po Sloveniji vodi odmike za moške in skupine Mož sv. Jožefa, p. Damjan Ristić pa spremlja mlado “Moško skupino” v okviru Jezuitskega kolegija v Ljubljani. V Ignacijevem domu duhovnosti so nastali tudi odmiki za ženske, duhovno-družabni dnevi za starejše, celoletna Šola odnosov in odpuščanja ter skupini za ovdovele in žalujoče.

Zakonske skupine Najina pot

Ul. Janeza Pavla II. 13, 1000 Ljubljana
Ljubljanska 13, 2000 Maribor

P. Andrej Benda in p. Vital Vider, voditelja

Žalujoči in ovdoveli

Ul. stare pravde 11, 1000 Ljubljana

Vodi ekipa Ignacijevega doma duhovnosti

Od bolečine k milosti

Za povrnitev daru spolnega in človeškega dostojanstva
Ulica Janeza Pavla II. 13
1000 Ljubljana

P. Tomaž Mikuš, duhovni voditelj

Rahelin vinograd

Za prizadete po ranah splava
Ulica stare pravde 11
1000 Ljubljana

P. Tomaž Mikuš in Katarina Nzobandora, voditelja

Jezuitsko združenje za begunce Slovenije (JRS)

Ulica Janeza Pavla II. 13, 1000 Ljubljana

P. Robin Schweiger, direktor

SRCE - Skupina za razvezane v Cerkvi

Skupine so koordinirane po različnih lokacijah v Sloveniji.

P. Tomaž Mikuš, duhovni asistent

Različne oblike Priprave na zakon pri jezuitih

P. Ivan Platovnjak, Šola za zakon Najina pot, p. Lojze Markelj, p. Damjan Ristić, p. Jože Pucelj, p. Andrej Benda (Vikend za pare v spoznavanju)

Voditelji duhovnih vaj drugod:

p. Drago Lavrič, p. Andrej Benda, p. Franc Kejžar, p. Lojze Markelj, p. Silvo Šinkovec.

Človek za druge

Prostovoljstvo za mlade

Možje sv. Jožefa - skupine po Sloveniji

Vodijo duhovni asistent p. Vilijem Lovše in lokalni koordinatorji skupin
Seznam in kontakti skupin

Jezuitski evropski socialni center (JESC)

51 Rue du Cornet
1040 Etterbeck-Bruxelles, Belgija

P. Peter Rožič, direktor