Jezuiti svoje skupnosti oz. hiše, kjer stanujemo, imenujemo rezidence (in ne samostani). Namreč zato, ker niso namenjene samotarskemu življenju, ampak so izhodišče za odhod k ljudem in za kontemplativno služenje sredi sveta. Večina rezidenc je tako v večjih mestih, ker je od tu najhitrejši dostop do najrazličnejših družbenih skupin, tudi podeželja. Predvsem misijonarji (npr. v Zambiji in skupnost v Radljah) pa delajo na obrobjih in živijo v manjših skupnostih ali celo izven skupnosti. Zaradi sodobnega upada duhovnih poklicev in majhnosti province Slovenci nimamo (več) svojih hiš za redovno vzgojo (noviciat, filozofat, teologat, tretja probacija), ampak smo redovne vzgoje in študija deležni v mednarodnih hišah in na jezuitskih fakultetah v tujini; tam delujejo tudi nekateri slovenski jezuiti profesorji.

Od petih slovenskih rezidenc se štiri nahajajo v župnijščih, a tamkajšnji jezuiti poleg vodenja pripadajoče župnije opravljajo še druge dejavnosti. Več o tem, kaj slovenski jezuiti delamo, v posebnem meniju in na spodnjih kontaktih posameznih inštitucij.

Ljubljana Dravlje – provincialat in župnija

Jezuiti delujejo v Dravljah od ustanovitve župnije leta 1961. Župnijska ekipa skrbi za romarsko cerkev svetega Roka (zgrajena v 18. stoletju, romarski shod 16. avgusta in na Rokovo nedeljo) in za novo cerkev Kristusovega učlovečenja, ki je bila posvečena leta 1985. V župnišču-skupnosti deluje provincijska ekipa (provincial s pomočnikoma) in jezuiti, ki imajo osebna poslanstva, npr. socialni apostolat, družinski apostolat, ljudski misijoni in svetovalna služba za družinsko življenje. Tu je tudi prodajalna jezuitske Založbe Dravlje.

V skupnosti delujejo:

Kontaktni podatki inštitucij

Provincialat Družbe Jezusove v Sloveniji

Vodnikova cesta 279
1000 Ljubljana

P. Miran Žvanut, provicial

Župnija Ljubljana Dravlje

Vodnikova 279,
1000 Ljubljana

p. Primož Jakop DJ, župnik

Založba Dravlje

Vodnikova cesta 279
1000 Ljubljana

Slovenska skupnost krščanskega življenja (SSKŽ)

P. Franc Kejžar DJ, duhovni asistent
Brane Petek, predsednik

Arhiv Slovenske province Družbe Jezusove

Vodnikova cesta 279
1000 Ljubljana

P. Marjan Kokalj

JEZUITSKI DELEGAT ZA ZLORABE

P. TOMAŽ MIKUŠ DJ
Slovenska provinca Družbe Jezusove

Ulica Janeza Pavla II., 13
1000 Ljubljana

Rim in ostala Evropa

Slovenski jezuiti bivajo po Evropi z namenom redovne vzgoje in študija (za krajši čas – par let) ali služenja v mednarodnih inštitucijah Družbe Jezusove (po več kot desetletje …). V Rimu služijo v eni ali več inštitucijah hkrati: Svetega sedeža (npr. Radio Vatikan) in medprovincijskih ustanov reda: Generalni kuriji, Papeški univerzi Gregoriani, Papeškem kolegiju Rusikum, v preteklosti pa še drugod. V Bruslju pa je sedež evropskih medprovincijskih ustanov, p. Peter Rožič je bil od 2017 do 2022 direktor Jezuitskega evropskega socialnega centra JESC.

Slovenski jezuiti v Rimu in Evropi so:

Kontaktni podatki inštitucij

Jezuiti v Evropi

Skupna spletna stran jezuitskih provinc v Evropi

Jesuits Global

Borgo S. Spirito, 4
00193 - Rim, Italija

European Leadership Programme (ELP)

Rue du Cornet 51
1040, Bruxelles

Papeška univerza Gregoriana

in ostali jezuitski kolegiji v Rimu: Germanikum, Del Gesù, Bellarmino

JEZUITSKA FORMACIJA V EUROMEDITERANSKI PROVINCI

Noviciat v Genovi, Italija

Radio Vatikan

p. Ivan Herceg, Rim, direktor slovenskega programa
p. Ivan Rampre, Ljubljana, dopisnik

Sv. Višarje

P. Peter Lah, rektor svetišča

Rimski arhiv Družbe Jezusove (ARSI)

Borgo S. Spirito 4
00193 Rim, Italija

Jezuitski evropski socialni center (JESC)

51 Rue du Cornet
1040 Etterbeck-Bruxelles, Belgija

P. Peter Rožič, direktor

Ljubljana sv. Jožef

V skupnosti sv. Jožefa živijo jezuiti, ki delujejo v Ignacijevem domu duhovnosti, Jezuitskem kolegiju in v Narodnem svetišču sv. Jožefa. Skupnost je dobila ime po omenjenem Narodnem svetišču, v okviru katerega deluje tudi Kapela Božjega usmiljenja in nedolžnih otrok. Tu imajo sedež zakonske skupine Najina pot, skupine Srce razvezani, ter programa Rahelin vinograd in Od bolečine k milosti.
Dobrodošli za prejem zakramentov, pogovora in duhovnega spremljanja. Ignacijev dom oddaja tudi sobe za nočitev posameznikov in skupin s pogostitvijo ter manjše dvorane za srečanja skupin in konferenčno dejavnost.

V skupnosti delujejo:

Kontaktni podatki inštitucij

Ignacijev dom duhovnosti

Ulica stare pravde 11, 1000 Ljubljana

Uradne ure: delovniki 8.-14. ura

Sonja Pungertnik, ravnateljica in patri jezuiti

Zakonske skupine Najina pot

Ul. Janeza Pavla II. 13, 1000 Ljubljana
Ljubljanska 13, 2000 Maribor

P. Andrej Benda in p. Vital Vider, voditelja

Jezuitski kolegij v Ljubljani

Ulica Janeza Pavla II., 13
1000 Ljubljana

p. Damjan Ristić DJ, rektor

Zavod sv. Ignacija

Ulica stare pravde 11, 1000 Ljubljana
Uradne ure: ponedeljek - četrek
8:30-10:30 in 12:00- 14:00

P. Milan Bizant, direktor

Narodno svetišče sv. Jožefa

Ulica Janeza Pavla II 13,
1000 Ljubljana

rektor cerkve p. Damjan Ristić DJ

Živi kamni

Študijska in pogovorna skupina za mlade odrasle o sakralni umetnosti

Urban Gartner DJ, duhovni asistent

Žalujoči in ovdoveli

Ul. stare pravde 11, 1000 Ljubljana

Vodi ekipa Ignacijevega doma duhovnosti

Od bolečine k milosti

Za povrnitev daru spolnega in človeškega dostojanstva
Župnija Ljubljana sv. Jakob

P. Tomaž Mikuš, duhovni voditelj

Rahelin vinograd

Za prizadete po ranah splava
Župnija Ljubljana sv. Jakob

P. Tomaž Mikuš in Katarina Nzobandora, voditelja

Jezuitsko združenje za begunce Slovenije (JRS)

Ulica Janeza Pavla II. 13, 1000 Ljubljana

P. Robin Schweiger, direktor

KAPELA BOŽJEGA USMILJENJA IN NEDOLŽNIH OTROK

Ul. stare pravde 11, 1000 Ljubljana

P. Tomaž Podobnik

Duhovno spremljanje in spoved

Vsakega jezuita lahko prosite za duhovni pogovor, duhovnika za spoved.

Programe izobraževanja glede duhovnega spremljanja nudi Ignacijev dom duhovnosti.

English Mass in Ljubljana (EML)

Ulica Janeza Pavla II. 13, Ljubljana 

p. Damjan Ristić DJ

Misijonarji in svet

Biti misijonar je za jezuita do konca 20. stoletja pomenilo v noviciatu napisati prošnjo za odhod v misijone. Če je bila prošnja sprejeta, sta se študij teologije in pastoralna praksa med formacijo nadaljevala v jeziku izbranega misijona. Delo se je nato vse do smrti opravljalo v misijonu. Zaradi slabših prometnih zvez in političnih ovir so se misijonarji redkokdaj vračali v domovino, če sploh.
V 21. stoletju se organizacijska oblika misijona spreminja. Jezuiti “misijonarji” se v domovino vračajo vsakih par let. Jezuiti v formaciji pa na pastoralne izkušnje na druge kontinente še odhajajo, a le projektno in za krajša obdobja (par tednov, mesecev ali let).

Danes slovenski jezuiti izven Evrope delujejo v Južnoafriški jezuitski provinci (v državah Zambija in Malavi), v Ruski regiji in v ZDA. Večinoma pripadajo tamkajšnjim jezuitskim provincam, evropski misijonarji pa delo vse bolj predajajo jezuitom domačinom. V 20. stoletju so slovenski jezuiti delovali tudi v t. i. Bengalskem misijonu, tj. na območju Kalkute in Bangladeša ter na Japonskem. Zadnji od njih je bil p. Vladimir Kos na Japonskem (1933-2022), v Bengaliji pa p. Jože Cukale (1915-1999). Poleg njiju je bil posebno znan tudi p. France Drobnič (1902-1963).

Slovenski jezuitski misijonarji po svetu so:

Kontaktni podatki inštitucij

Misijonsko središče Slovenije

Kristanova 1
1000 Ljubljana

MISIJONARJI V ZAMBIJI (JUŽNOAFRIŠKA PROVINCA)

P. Janez Mlakar, p. Stanko Rozman, p. Janez Mujdrica in p. Alojz Podgrajšek

Maribor sv. Magdalena

Redovna hiša nosi ime po sosednji cerkvi sv. Magdalene, ki se kot sedež župnije na mariborskem desnem bregu Drave omenja že leta 1289. V župnišču-skupnosti poleg župnika in duhovnega pomočnika živijo jezuiti, ki pomagajo na različnih župnijah, delujejo v duhovnih vajah, z zakonskimi skupinami Najina pot in v Šoli za zakon, s katoliškimi izobraženci in Malteškim redom, pri TV Exodus. Jezuit je tudi mariborski nadškof msgr. Alojz Cvikl, ki od škofovskega posvečenja 2015 po cerkvenem pravnem statusu ni več vezan na življenje v skupnosti.

V skupnosti delujejo:

Kontaktni podatki inštitucij

Zakonske skupine Najina pot

Ul. Janeza Pavla II. 13, 1000 Ljubljana
Ljubljanska 13, 2000 Maribor

P. Andrej Benda in p. Vital Vider, voditelja

ŽUPNIJA SV. MAGDALENA MARIBOR IN DUHOVNA OSKRBA UKC MARIBOR

Magdalenski trg 3, 2000 Maribor

P. Ivan Hočevar, župnik

Ljubljana sv. Jakob center

Baročna cerkev sv. Jakoba, zavetnika popotnikov, ki goduje 25. julija, stoji na južni strani mestnega jedra stare Ljubljane. Sedež župnije je od leta 1785, jezuiti pa jo drugič vodijo od leta 1980. Od takrat v župnišču-skupnosti poleg župnika živijo in delajo tudi redovniki, ki delajo za Radio Vatikan, pomagajo na drugih župnijah, izvajajo arhitekturna dela, predavajo in objavljajo. V cerkvi gostujejo tudi dejavnosti sosednje Akademije za glasbo.

V skupnosti delujejo:

Kontaktni podatki inštitucij

Radio Vatikan

p. Ivan Herceg, Rim, direktor slovenskega programa
p. Ivan Rampre, Ljubljana, dopisnik

ŽUPNIJA SV. JAKOB, LJUBLJANA

Gornji trg 18, 1000 Ljubljana

P. Tomaž Mikuš DJ, župnijski upravitelj

Radlje ob Dravi

Slovenski jezuiti so prevzeli skrb za župnijo Radlje ob Dravi leta 2017. Ob tem je bila ustanovljena tudi nova skupnost jezuitov: Skupnost sv. Ignacija. Jezuiti skrbijo za župnijo, obenem pomagajo pri pastoralnem delovanju na širšem območju. V skladu z motom sv. Ignacija ayudar a las almas (pomagati dušam), jezuiti nudijo pomoč v duhovnem življenju preko duhovnih vaj, duhovnega spremljanja, z uvajanjem v molitev in z raznimi skupinami (skupina za možakarje, skupina razvezanih, biblična skupina, itd.).

V skupnosti delujejo:

Kontaktni podatki inštitucij

ŽUPNIJA SV. MIHAELA RADLJE OB DRAVI

Mariborska cesta 9
2360 Radlje ob Dravi

P. Jože Poljanšek DJ, župnik

Duhovno spremljanje in spoved

Vsakega jezuita lahko prosite za duhovni pogovor, duhovnika za spoved.

Programe izobraževanja glede duhovnega spremljanja nudi Ignacijev dom duhovnosti.

22. januarja 2024 smo za dobo petih let jezuiti prevzeli župnijo Radenci. Prevzem te župnije je pomoč Cerkvi na Slovenskem oz. natančneje Slovencem v Argentini, ki se soočajo s pomanjkanjem duhovnikov. Dosedanji radenski župnik gospod Robert Brest je odšel v Buenos Aires, kjer skupaj z gospodom Francijem Cukjatijem, odgovornim za Slovensko dušno pastirstvo v Argentini, skrbil za pastoralo Slovencev v glavnem mestu.
Župnijo sv. Cirila in Metoda v Radencih so do nedavnega vodili salezijanci, pred nekaj leti pa so jo predali škofiji Murska Sobota.

Novi župnik v Radencih je p. Albert Bačar DJ.