Slovenski provincial p. Ivan Bresciani (2014-2020) na 36. generalni kongregaciji 2016 ob srečanju s papežem Frančiškom

Posamezni jezuit je član rezidence, rezidence pripadajo provinci, province sestavljajo Družbo oziroma mednarodno skupnost, v kateri je bilo leta 2020 okoli 16.000 članov. Najvišji organ reda je mednarodna generalna kongregacija, na kateri delegati provinc izbirajo vrhovnega predstojnika reda, dopolnjujejo redovna pravila in delovne smernice. Vsi ostali odgovorni v redu so imenovani. Na vseh nivojih uprave ima predstojnik tajnika, svet(ovalce) in odgovorne za apostolate, tj. za področja dela oziroma inštitucije. Provincial je na ravni province zastopnik vrhovnega predstojnika. Mednarodno predstavitev reda v treh jezikih (angleški, španski in francoski) in uradovalnem italijanskem jeziku si lahko ogledate na strani jesuits.global, v našem meniju Duhovnost pa lahko berete Dokumente zadnjih generalnih kongregacij.

Leta 2020 je bilo na svetu 77 provinc in regij, ki svoj redni dialog na mednarodni ravni oblikujejo globalno in na dva regionalna načina. Provinciali se srečujejo po 9 (sub)kontinentalnih asistencah, ki jih vodi asistent p. generala. Predstojniki apostolatov provinc, provinciali, predstojniki za redovno vzgojo itd. pa se srečujejo tudi po 6 kontinentalnih konferencah: Afriški, Latinskoameriški, Južnoazijski, Azijsko-pacifiški, Severnoameriški ter Evropski. Primer Jezuitske konference evropskih provincialov JCEP, ki ima svoje medprovincijske hiše in dela.

Urejenost in vodstvo reda sledita temu, kaj smo jezuiti poklicani delati in na kakšen način. Več o tem (o karizmi in razločevanju poslanstva reda) na strani Kdo smo.

 

Vrhovni predstojnik, slovenski provincial in predstojniki rezidenc: