Vsi, ki so doživeli ponižanje ali nasilje v obliki telesne, psihične, čustvene, spolne ali duhovne zlorabe, lahko poiščejo pomoč na:

Od bolečine k milosti – za povrnitev daru spolnega in človeškega dostojanstva

SIA – anonimna skupina za odrasle preživele žrtve spolne zlorabe v otroštvu