Doma je z Gorenjskega, iz Bašlja pri Preddvoru, rojen 1938. Po kranjski gimnaziji in maturi v Pazinu je vstopil v bogoslovje ljubljanske nadškofije, 1961 pa je vstopil v noviciat Družbe Jezusove v Zagrebu. Tam je študiral še filozofijo in v Innsbrucku teologijo, vmes pa bil dijaški prefekt v jezuitski šoli v Kalksburgu pri Dunaju. Za duhovnika je bil posvečen v Ljubljani leta 1970. Na Teološki fakulteti v Ljubljani je leta 1977 doktoriral iz duhovne teologije. Od 1971 do 2010 je opravljal različne naloge: bil je vzgojitelj v malem semenišču Družbe Jezusove, magister jezuitskih novincev in inštrukor priprav na zadnje redovne zaobljube (vse v Mariboru), vmes v ljubljanskem bogoslovju spiritual in provincialov tajnik. Od izkušnje mesečnih duhovnih vaj med tretjo probacijo 1976/77 v Quebecu naprej je vseskozi vodil ignacijanske duhovne vaje po različnih domovih duhovnih vaj in bil duhovni spremljevalec ter svetovalec v duhovnih zadevah, 2010-2020 kot član ekipe Ignacijevega doma duhovnosti pri sv. Jožefu v Ljubljani. Od zlate maše 2020 naprej se iz zdravstvenih razlogov postopoma upokojuje.

Izbrana bibliografija:
intervju v Auri: Kristus se srečuje z nami
knjiga Eksamen, razločevanje duhov
knjiga Moliti s telesom, dušo in duhom
knjiga Kristus me je vzljubil (to knjigo podarjamo, več info na tej povezavi)
knjiga: Nepričakovano notranje potovanje