Osrednja ustanova Slovenske province DJ za mlade, predvsem za študente, je Jezuitski kolegij v Ljubljani. Ob rezidenci, ki sprejema mednarodne in slovenske študente (mlade može) od leta 2015, delujejo tudi druge skupine, izobraževalni večeri, študentske maše … Jezuiti mladim nudimo oporo in predajamo izkušnjo celostne rasti in izobraževanja, ki jo daje šolska karizma reda (ignacijanska pedagogika) s pozornostjo do posameznika (lat. cura personalis). Kolegij pripravlja tudi študijske predmete v sklopu univerze in objavlja podcaste.

P. Silvo Šinkovec spremlja Društvo katoliških pedagogov Slovenije (DKPS), kjer že tretje desetletje skrbijo za preplet evangeljskih vrednot s strokovnostjo in ustvarjalnostjo pri svojih članih; v letu 1999 so izdali svoj Etični kodeks. Skupaj z jezuitsko provinco od istega leta izdajajo trimesečnik Vzgoja in skrbijo za paleto seminarskih in drugih izobraževalnih programov, tako za šolnike kot starše.

Povezovalni vikend v Logu pod Mangartom, Jezuitski kolegij v Ljubljani, 2020

Študente v izobraževanju in raziskovanju spremljajo slovenski jezuiti doma in v tujini: na Teološki fakulteti v Ljubljani p. dr. Ivan Platovnjak, v Kirgiziji p. Janez Mihelčič, v Zambiji p. Janez Mujdrica, v ZDA p. dr. Janez Perčič. Na PU Gregoriani v Rimu delajo trije patri: dr. Peter Lah, dr. Milan Žust in dr. Marko Ivan Rupnik; slednji usposablja tudi gojence Umetniškega ateljeja Centra Aletti. P. dr. Peter Rožič je v Bruslju eden od ustanoviteljev polletnega podiplomskega izobraževanja European Leadership Program (ELP).