Osrednja ustanova Slovenske province DJ za mlade, predvsem za študente, je Jezuitski kolegij v Ljubljani. Ob rezidenci, ki sprejema mednarodne in slovenske študente (mlade može) od leta 2015, delujejo tudi druge skupine, izobraževalni večeri, študentske maše … Jezuiti mladim nudimo oporo in predajamo izkušnjo celostne rasti in izobraževanja, ki jo daje šolska karizma reda (ignacijanska pedagogika) s pozornostjo do posameznika (lat. cura personalis). Kolegij pripravlja tudi izobraževalne module in podcaste.

P. Silvo Šinkovec spremlja Društvo katoliških pedagogov Slovenije (DKPS), kjer že tretje desetletje skrbijo za preplet evangeljskih vrednot s strokovnostjo in ustvarjalnostjo pri svojih članih; v letu 1999 so izdali svoj Etični kodeks. Skupaj z jezuitsko provinco skrbijo za paleto seminarskih in drugih izobraževalnih programov, tako za šolnike kot starše.

Povezovalni vikend v Logu pod Mangartom, Jezuitski kolegij v Ljubljani, 2020

Študente v izobraževanju in raziskovanju spremljajo slovenski jezuiti doma in v tujini, npr. na Teološki fakulteti v Ljubljani, na rimski univerzi Gregoriana, v bruseljskem European Leadership Program (ELP), po misijonih v Kirgiziji in Zambiji …