Živi kamni

Študijska in pogovorna skupina za mlade odrasle o sakralni umetnosti

Urban Gartner DJ, duhovni asistent

Radio Vatikan

p. Ivan Herceg, Rim, direktor slovenskega programa
p. Ivan Rampre, Ljubljana, dopisnik

Založba Dravlje

Vodnikova cesta 279
1000 Ljubljana

Glasbena soba Jezuitskega kolegija v Ljubljani

Ulica stare pravde 11
1000 Ljubljana

Rimski arhiv Družbe Jezusove (ARSI)

Borgo S. Spirito 4
00193 Rim, Italija