Jezuiti v Evropi

Skupna spletna stran jezuitskih provinc v Evropi

Misijonsko središče Slovenije

Kristanova 1
1000 Ljubljana

Jesuits Global

Borgo S. Spirito, 4
00193 - Rim, Italija

European Leadership Programme (ELP)

Rue du Cornet 51
1040, Bruxelles

Papeška univerza Gregoriana

in ostali jezuitski kolegiji v Rimu: Germanikum, Del Gesù, Bellarmino

JEZUITSKA FORMACIJA V EUROMEDITERANSKI PROVINCI

Noviciat v Genovi, Italija

MISIJONARJI V ZAMBIJI (JUŽNOAFRIŠKA PROVINCA)

P. Janez Mlakar, p. Stanko Rozman, p. Janez Mujdrica in p. Alojz Podgrajšek

Radio Vatikan

p. Ivan Herceg, Rim, direktor slovenskega programa
p. Ivan Rampre, Ljubljana, dopisnik

Rimski arhiv Družbe Jezusove (ARSI)

Borgo S. Spirito 4
00193 Rim, Italija

Jezuitski evropski socialni center (JESC)

51 Rue du Cornet
1040 Etterbeck-Bruxelles, Belgija

P. Peter Rožič, direktor