Zakonske skupine Najina pot

Ul. Janeza Pavla II. 13, 1000 Ljubljana
Ljubljanska 13, 2000 Maribor

P. Andrej Benda in p. Vital Vider, voditelja

Žalujoči in ovdoveli

Ul. stare pravde 11, 1000 Ljubljana

Vodi ekipa Ignacijevega doma duhovnosti

Od bolečine k milosti

Za povrnitev daru spolnega in človeškega dostojanstva
Ulica Janeza Pavla II. 13
1000 Ljubljana

P. Tomaž Mikuš, duhovni voditelj

Rahelin vinograd

Za prizadete po ranah splava
Ulica stare pravde 11
1000 Ljubljana

P. Tomaž Mikuš in Katarina Nzobandora, voditelja

Jezuitsko združenje za begunce Slovenije (JRS)

Ulica Janeza Pavla II. 13, 1000 Ljubljana

P. Robin Schweiger, direktor

SRCE - Skupina za razvezane v Cerkvi

Skupine so koordinirane po različnih lokacijah v Sloveniji.

P. Tomaž Mikuš, duhovni asistent

Različne oblike Priprave na zakon pri jezuitih

P. Ivan Platovnjak, Šola za zakon Najina pot, p. Lojze Markelj, p. Damjan Ristić, p. Jože Pucelj, p. Andrej Benda (Vikend za pare v spoznavanju)

Voditelji duhovnih vaj drugod:

p. Drago Lavrič, p. Andrej Benda, p. Franc Kejžar, p. Lojze Markelj, p. Silvo Šinkovec.

Človek za druge

Prostovoljstvo za mlade

Možje sv. Jožefa - skupine po Sloveniji

Vodijo duhovni asistent p. Vilijem Lovše in lokalni koordinatorji skupin
Seznam in kontakti skupin

Jezuitski evropski socialni center (JESC)

51 Rue du Cornet
1040 Etterbeck-Bruxelles, Belgija

P. Peter Rožič, direktor