Voditelj zakonskih skupin Najina pot je od 1972, Šole za zakon od 1980, že vrsto let pa tudi voditelj študentske skupine Zorenje. Zanje vodi duhovne vaje in piše knjige o zakonu.

Rodil se je v Ljubljani. Po nedokončani gimnaziji v Ljubljani se je leta 1946 pridružil jezuitom. V Zagrebu je maturiral in končal filozofijo in teologijo. Po tretji probaciji v Dubrovniku je skupaj s sobrati tri leta hodil po ljudskih misijonih. Leta 1963 je prevzel del župnije svete Magdalene v Mariboru in sčasoma osnoval novo župnijo Pobrežje. Po 11 letih župnijskega dela se je lahko ves posvetil zakonskim skupinam in študentom.