Leta 2007 je vstopil v noviciat Družbe Jezusove v Genovi. Študij filozofije je opravil na jezuitskem inštitutu Aloisianum v Padovi. Nato je nadaljeval z dvoletno prakso v Ljubljani pri sv. Jožefu, kjer se je posvečal mladinskemu delu preko MIC-a in programa POTA.

Študij teologije je opravil na jezuitski fakulteti Centre Sèvres v Parizu leta 2017 in deloval v okviru skupine Živi kamni, katere poslanstvo je nova evangelizacija preko umetnosti. Leta 2017 se je vrnil v Slovenijo in prevzel službo podravnatelja Jezuitskega kolegija v Ljubljani.

V duhovnika je bil posvečen 28. junija 2018, od jeseni istega leta pa je do avgusta 2020 deloval kot nedeljski kaplan v župniji Žiri. Nato je opravil podiplomski študij biblične teologije na jezuitski univerzi Santa Clara v Kaliforniji in leta 2022 postal kaplan v župniji Ljubljana – Dravlje, kjer deluje še danes.