Pater Marjan Kokalj, doma iz Topolj v Selški dolini, je bil rojen leta 1969 v porodnišnici v Kranju, kot deveti od enajstih otrok. Osnovno šolo je obiskoval v Selcih in Železnikih, gimnazijo pa v Škofji Loki. Po končani gimnaziji je eno leto služil vojaški rok v Štipu v Makedoniji, še v komunistični Jugoslaviji. Po vrnitvi je vojno za osamosvojitev Slovenije preživel kot vojak teritorialne obrambe. Zatem je na Filozofski fakulteti v Ljubljani doštudiral slovenski jezik s književnostjo in etnologijo s kulturno antropologijo. Tri leta je bil zaposlen na Občini Škofja Loka, kjer je organiziral in režiral izvedbo Škofjeloškega pasijona.

Leta 2000 se je pridružil jezuitom. V noviciat je vstopil v Mariboru, nakar je v Padovi študiral filozofijo na inštitutu Aloisianumu, teologijo pa v Rimu na univerzi Gregoriana. V diakona je bil posvečen leta 2009 v Rimu, v duhovnika pa 2010 v Ljubljani. Po diakonskem posvečenju je bil poslan na župnijsko delo v Dravlje, kjer je še tri leta po duhovniškem posvečenju ostal kot kaplan. Septembra 2013 je odšel  na študij magisterija v Rim na Lateransko univerzo, smer Teologija komunikacije, znotraj Pastoralnega inštituta in septembra 2015 odšel na tretjo probacijo na Filipine v Manilo za šest mesecev. Avgusta leta 2016 je začel delati kot študentski duhovnik v Mariboru, kjer je leta 2017 postal župnik novoustanovljene Univerzitetne župnije Maribor ter ravnatelj Jezuitskega kolegija Magis. Je urednik revije Slovenski jezuiti ter letopisa Anuarij. V avgustu 2020 je bil poslan v skupnost Dravlje, kjer opravlja službo socija, predstojnika skupnosti in direktorja knjižne Založbe Dravlje.

Strokovne in poljudne objave ima na temo kritike slovenskega lacanovstva in temo kulture nasploh. Njegovo posebno področje je obravnava Škofjeloškega pasijona. Na spletu so objavljeni tudi nekateri duhovni nagovori.