Rodil se je leta 1936 v Planini pri Rakeku v kmečki družini Antonu in Mariji, roj. Petrič. Je tretji od osmih otrok, poleg štirih bratov in treh sester. Po osnovni šoli se je izučil za mizarja in končal večerno gimnazijo v Ljubljani. 14. 8. 1965 je vstopil v Družbo Jezusovo. Noviciat je opravil v Mariboru, študij filozofije v Zagrebu, teologijo v Frankfurtu. Posvečen je bil 29. 6. 1972 v Ljubljani po rokah dr. Jožefa Pogačnika, nadškofa. 22. 2. 1975 se je kot mizar zaposlil v tovarni TVT (Tovarna vozil in toplovodne tehnike) v Mariboru. Bil je tudi nedeljski duhovni pomočnik ob delu v tovarni. V tovarni TVT je delal do 31. 5. 1995, ko je nastopil zasluženi pokoj. Deloval je v župnijah Maribor, Brezje in Lenguš, celih 13 let pa je bil v Lenarski dekaniji. Leta 1987 je sprejel službo provincijskega ekonoma, ki jo je opravljal do 31. 7. 1998. Med letoma 1996-97 je opravljal službo predstojnika pri sv. Magdaleni v Mariboru, drugače pa je večino časa v skupnosti opravljal službo ministra. 1. 6. 1995 je prevzel službo bolniškega duhovnika v mariborskem kliničnem centru. 3. 12. 1998 je sprejel še duhovno oskrbo v domu Danice Vogrinec v Mariboru s 600 starostniki. To službo je opravljal do februarja 2019. Od 16. maja 2020 je član jezuitske skupnosti sv. Ignacija v Radljah ob Dravi. Po zapisu tega kratkega življenjepisa je p. Marijan hudomušno pripomnil: Kdaj bo umrl, vam sporoči kasneje.