Janez Gorenc se je rodil v Ljubljani in tam maturiral 2007 na Gimnaziji Šentvid. Študij je opravil na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in diplomiral 2016. Med študijem je spoznal bogastvo ignacijanskih Duhovnih vaj in preko tega poglabljal odnos z Gospodom. To ga je vodilo k odločitvi za vstop v Družbo Jezusovo, s katero je bil v stiku že od majhnega v župniji Ljubljana Dravlje. Jezuitski noviciat je od 2016 opravljal v Genovi (Italija) in ga zaključil s prvimi zaobljubami septembra 2018. Pot formacije ga je vodila v Rim, kjer bival v mednarodni jezuitski skupnosti San Saba in je študiral filozofijo na Papeški univerzi Gregoriani. Pastoralno je deloval med rimskimi skavti in pomagal v Jezuitskem združenju za begunce JRS. Po končanem študiju filozofije je bil poslan v skupnost pri sv. Jožefu, kjer je bil namestnik ravnatelja Jezuitskega kolegija v Ljubljani. Svojo jezuitsko formacijo trenutno nadaljuje v Parizu.

A presentation in English on the website of the novitiate.