Jezuitski redovni brat Ivan Podgrajšek se je rodil leta 1933 na Planini na Pohorju kot njegov brat p. Alojz. Po končani osnovni šoli v Sveti Kunigundi na Pohorju je ostal doma in pomagal staršem na kmetiji. Leta 1961 se je odločil pridružiti jezuitom. Noviciat je opravil v Zagrebu in se po dveh letih vrnil v Slovenijo. Opravljal je različna dela v provinci: pomagal pri graditvi hiše in župnišča v Dravljah ter pri obnovi župnišča pri Sveti Magdaleni v Mariboru. 1972 je opravil zadnje zaobljube. 1969-2020 je živel v skupnosti Srca Jezusovega v Mariboru, kjer je orglal, kuhal in skrbel za vrt. Do smrti, 30. septembra 2023, je z molitvijo spremljal delo sobratov iz skupnosti sv. Magdalene.