Doma je iz Drašče vasi v župniji Šmihel pri Žužemberku, kjer je preživel svoje otroštvo in del mladosti. S štirinajstimi leti je šel v gimnazijo v Vipavi. Jezuitom se je pridružil leta 1987. Študiral je v Ljubljani, Padovi in Rimu in bil leta 1994 posvečen v duhovnika. Pastoralno je deloval v Gorici, Ljubljani, Žireh in Mariboru. V Dublinu je končal magisterij duhovne teologije. Sedem let je opravljal službo duhovnega voditelja bogoslovcev v Mariboru. Od leta 2008 do 2015 je opravljal poslanstvo študentskega duhovnika v Mariboru kot vodja KŠC Sinaj in ŠD Sinaj. Leta 2013 je doktoriral na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani. Leta 2015 je prevzel službo župnika župnije Svete Magdalene v Mariboru, v skupnosti je prevzel službo ministra. Leta 2018 je postal bolnišnični duhovnik v UKC Maribor in vodja duhovne oskrbe v domu Danice Vogrinc.