Rodil sem se leta 1931 v Ljubljani. V obrtniški družini nas je bilo osem otrok. Osnovno šolo sem obiskoval v Ljubljani na Ledini (1938-1942), nato gimnazijo na Klasični gimnaziji (1942-1949), ko so me za eno leto zaprli (1949-1950). Med maturo (1951) so me spet zaprli za pet mesecev, zato sem maturiral l. 1952. Po opravljeni maturi in obvezni vojaški službi sem v Zagrebu stopil v noviciat Družbe Jezusove (1953). V Zagrebu sem končal filozofske (1955-1958) in teološke študije (1959-1963). V mašnika sem bil posvečen leta 1962. Tretjo probacijo sem opravil v Opatiji (1963-1964). Sledilo je kaplansko delo v Mariboru, najprej pri sv. Magdaleni (1964-1966) in nato v Brezju (1966-1972). Dvoletni študij na TF PU Gregoriana (1972-1974) sem končal z doktoratom o izkustvenem jeziku sv. Ignacija Lojolskega v njegovi Avtobiografiji. Nato sem bil v Borovnici sedem let predstojnik skupnosti in magister novincev, potem predstojnik v skupnosti Družbe Jezusove na ulici Zrinjskega 13 v Ljubljani. Leta 1982 sem prevzel župnijo sv. Jakoba v Ljubljani, kjer sem ostal osem let. Nato me je predstojnik poslal v Maribor v rezidenco Srca Jezusovega. Od tam sem čez štiri leta odšel v škofijsko semenišče in malo semenišče za spirituala in tam ostal sedem let. Leta 2001 sem postal provincialov socij. Od leta 2008 sem v Mariboru v skupnosti pri Sv. Magdaleni kot duhovni pomočnik v župniji.
Po tretji probaciji vsa leta občasno vodim duhovne vaje najrazličnejšim skupinam.

Moj duhovni poklic: Že v nežnih otroških letih sem jasno začutil Jezusovo željo, da postanem duhovnik. O tem nisem nikoli podvomil. V zaporu (1949-1950) se je ta želja razširila na redovniški poklic – k jezuitom. Poznal sem jih, ker sem bil v Marijini kongregaciji pri sv. Jožefu v Ljubljani. Kongregacijo so vodili jezuiti. Sprejel sem pod pogojem, če me bodo sprejeli.

TUKAJ SEM, KER SI ME KLICAL: p. Zupančič, zapori in moč odpuščanja