Rodil se je leta 1976 v Murski soboti. Osnovno šolo je obiskoval v Križevcih pri Ljutomeru, srednjo ekonomsko šolo je končal na Ptuju in diplomiral na fakulteti za gradbeništvo, smer gospodarsko inženirstvo. Pred vstopom v noviciat je bil zaposlen v gradbenem podjetju Stavbar Gradnje kot pomočnik vodje gradbišča tri leta in dve leti kot pomočnik vodje priprave dela. Leta 2008 je vstopil v noviciat v Genovi, ki ga je opravil skupaj z ostalimi italijanskimi novinci in dal prve zaobljube 2. januarja 2011. Konec leta 2010 je pričel študirati filozofijo v Padovi. Z letom 2012 je začel magisterij kot pomočnik v gibanju Najina pot in Šola za zakon Najine poti, stanujoč v draveljski skupnosti. V letih 2014-17 je študiral teologijo v Rimu. Jeseni 2017 je prišel delovat na župnijo Dravlje. Na predvečer praznika sv. Petra in sv. Pavla leta 2018 je prejel mašniško posvečenje. Trenutno deluje kot kaplan na omenjeni župniji.