P. Drago Lavrič je doma iz župnije Moravče, rodil se je leta 1954. K jezuitom je vstopil leta 1975, po služenju vojaškega roka, že 1969-1973 pa je bil v jezuitskem malem semenišču v Mariboru. V duhovnika pa je bil posvečen leta 1983, skupaj z Lojzetom Cviklom in Francetom Kejžarjem. V Belgiji je opravljal bogoslovsko prakso v skupnosti Barka (L’Arche), nato pa študiral na teološki fakulteti v Leuvnu, s poglobitvijo v moralno in duhovno teologijo, podiplomski študij pa je 1990 zaključil na Gregoriani v Rimu. Vmes je po posvečenju opravljal vlogo sovzgojitelja novincev poleg kaplanske službe v Mariboru. Tretjo probacijo je 1989-1990 opravil v Franciji, zadnje zaobljube pa 1993. 1991-1998 je bil član uredništva revije Kristjanova obzorja v Ljubljani, tam je 1998- 2006 in 2009-2018 opravljal tudi delo v jezuitski provincijski kuriji.
Od 2003 je član skupnosti v Dravljah in opravlja službo duhovnega spremljevalca, voditelja duhovnih vaj v vsakdanjem življenju in spovednika.