Po opravljeni mednarodni maturi je študiral arhitekturo v Ljubljani in v Darmstadtu. Po diplomi je eno leto preživel v Centru Aletti v Rimu. Leta 2005 je vstopil v noviciat Družbe Jezusove v Genovi in nato opravil študij filozofije v Padovi. Temu je sledila pastoralna praksa pri Svetem Jožefu v Ljubljani in študij teologije v Parizu. Njegovo poslanstvo se nadaljuje v Centru Aletti. Trenutno pripravlja doktorat na Fakulteti za misiologijo na Gregoriani. Tema doktorske disertacije je kreativnost in sinovstvo pri ruskem mislecu Nikolaju Berdjajevu.