Po opravljeni mednarodni maturi je študiral arhitekturo v Ljubljani in v Darmstadtu. Po diplomi je eno leto preživel v Centru Aletti v Rimu. Leta 2005 je vstopil v noviciat Družbe Jezusove v Genovi in nato opravil študij filozofije v Padovi. Temu je sledila pastoralna praksa pri Svetem Jožefu v Ljubljani in študij teologije v Parizu. Nato je opravil doktorat na Fakulteti za misiologijo na Gregoriani v Rimu. Tema doktorske disertacije je kreativnost in sinovstvo pri ruskem mislecu Nikolaju Berdjajevu. Trenutno je inkardiniran ad experimentum (poskusno) v Škofijo Celje.