Milan Bizant je bil rojen leta 1961. Odraščal je v vaškem okolju v Žlebeh pri Medvodah, v delavsko-kmečki družini s štirimi otroci. Obiskoval je gimnazijo v Šentvidu. Od vselej ga je zanimala tudi tehnika in tako se je vpisal na Fakulteto za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Po diplomi leta 1984 se je zaposlil v projektiranju elektroenergetskih objektov. Leta 1987 je vstopil v jezuitski red. Po noviciatu v Mariboru, študiju filozofije v Padovi ter teologije na Papeški univerzi Gregoriana v Rimu, je leta 1996 v Ljubljani prejel duhovniško posvečenje. Tri nadaljnja leta je živel v Ljubljani in bil duhovni asistent Slovenske skupnosti krščanskega življenja. Nato je šel na dvoletni podiplomski študij duhovnosti (magisterij) na Gregoriano v Rim ter nato na pol-letni jezuitski izobraževalni program v Avstralijo. Od leta 2002 do 2008 je živel in deloval v Mariboru kot študentski duhovnik in voditelj Katoliškega študentskega centra Sinaj. Obenem je bil predstojnik skupnosti. Od 2008 do 2014 je bil provincial slovenskih jezuitov in je živel v Ljubljani. Od 2015 do 2017 je bil predstojnik jezuitov v Mariboru; od 2017 do 2020 pa predstojnik novoustanovljene jezuitske skupnosti v Radljah ob Dravi. Od jeseni 2020 dalje živi v skupnosti sv. Jožefa v Ljubljani. Je član ekipe Ignacijevega doma duhovnosti ter direktor Zavoda sv. Ignacija.
Posveča se vodenju ignacijanskih duhovnih vaj, duhovnih obnov, duhovnemu spremljanju oseb ter drugim pastoralnim delom.
Napisal je več člankov iz področja duhovnega življenja, v različne publikacije (revija Tretji dan, tednik Družina, revija Božje okolje, itd.).
Leta 2009 je izšla njegova knjiga z naslovom Med svetlobo in senco, s podnaslovom Kristusov spust v predpekel in duhovno spremljanje (založba Brat Frančišek, Ljubljana), leta 2021 pa knjiga Srečevanja s Kristusom v Božji besedi (založba Dravlje, Ljubljana).