Rojen leta 1981, odrašča v urejenem podeželskem okolju v Lovrencu na Pohorju, starša sta družino obogatila z gorništvom in spoznavanjem domovine. Vsestranska radovednost ga vodi v Maribor na Drugo gimnazijo, bratu pa sledi v skavtski steg Maribor 1 in tako v prijateljskem in sproščenem duhu naokrog po Štajerski razvija iznajdljivost in pripravljenost služiti. Najstniška strast do knjig mu ni prislužila samo očal, ampak tudi odločitev, da postane edini humanist v družini, na Filozofski fakulteti v Ljubljani študira slovenski jezik in zgodovino. Od tam se vrača k skavtinjam in skavtom v Maribor in v izzivalne debate mladinske skupine ob župniku Jožetu Hrastniku, ob študiju pa energijo vrača Lovrencu še kot vodnik v Planinskem društvu in zborovodja KUD-a Struna.

Vmes nekje na skrivnem klije misel o duhovništvu, posebno ko v letu študijske izmenjave v avstrijskem Gradcu piše diplomo iz stilistike in računalniškega jezikoslovja, za katero dobi fakultetno Prešernovo nagrado. Potem ko v okviru KŠC Sinaj Maribor nekaj let zapored opravi pri p. Milanu Bizantu duhovne vaje v tišini (prvič sledi zgledu rodne sestre) in ko se mu ob branju duhovne avtobiografije Ignacija Lojolskega posveti v srcu, se leta 2007 dogovori za vstop k jezuitom.

Družba Jezusova ga že med noviciatom vodi v nova duhovna obzorja, 7 od prihodnjih 11 let priprave na duhovništvo preživi v Italiji. Dve leti študija filozofije (diploma iz del E. Levinasa) opravi med italijanskimi in vzhodnoevropskimi jezuiti v Padovi, tri leta pa strastno študira teologijo (diploma iz del H. U. von Balthasarja) v svetovnem cerkvenem vzdušju Papeške univerze Gregoriane v Rimu. Ob vzgoji in študiju nabira različna prijateljstva in izkušnje kot spremljevalec duhovnih vaj, mladinskih, socialnih in kulturnih programov (AGEVO, DVŽ, srečanja z brezdomci in odvisniki, program mednarodnega skupinskega prostovoljstva POTA in projekt Madagaskar 2012, skupina Iskalci in Ključni teden, MEG, Pietre vive – Živi kamni, poletno srečanje mladih MAGIS, SKŽ, pevski zbori itd.).

Dve leti bogoslovske prakse opravi 2011-2013 v Ignacijevem domu duhovnosti pri Sv. Jožefu v Ljubljani, diakonat pa od 2016 dalje kot duhovni pomočnik v župniji Dravlje, do mašniškega posvečenja poleti 2018. 2018-2021 je spet član ekipe Ignacijevega doma duhovnosti in se ukvarja se z duhovnimi vajami v vsakdanjem življenju, promocijo Ignacijevega doma duhovnosti in spletno stranjo jezuiti.si. Od septembra 2021 je na podiplomskem študiju ignacijanske duhovnosti na Papeški univerzi Comillas v Madridu.

Bibliografija:

2006, Steklarstvo na Pohorju, referat.
2007, Stilometrična analiza idiolekta: ugotavljanje sloga posameznikovega govora s pomočjo statistike besednih oblik v govornem korpusu, dipomsko delo.
2009, Upravna zgodovina Lo
vrenške pokrajine v 17. in 18. stoletju: Župnija in trg Sv. Lovrenc v Puščavi (na Pohorju) ter gospoščina Fala, diplomsko delo.
2018, TV Exodus: Dober dan, dobri ljudje: Rok Bečan, novomašnik, intervju.