Doma je v vasi Hrib v župniji Stopiče pri Novem mestu. Po opravljeni osnovni šoli in gimnaziji je leta 1993 vstopil v jezuitski noviciat v Mariboru. V Ljubljani je dve leti študiral filozofijo na Teološki fakulteti in bil naslednji dve leti na pastoralni praksi v nastajajočem Duhovnem središču sv. Jožefa v Ljubljani. Teologijo je študiral v Frankfurtu. Po duhovniškem posvečenju 2002 je štiri leta deloval v Duhovnem središču sv. Jožefa, v istem času je bil tudi duhovni pomočnik v župniji Fužine in skrbnik spletnih strani Jezuiti v Sloveniji in Pristan Duha, ki je slovenski prevod molitvenih strani na internetu Sacred Space. Naslednja štiri leta je v Rimu na Gregorijani opravil podiplomski študij iz psihologije združen s praktičnim terapevtskim delom.

Nato se je vrnil v Ljubljano k sv. Jožefu, tri leta pa je preživel v župniji sv. Jakoba. Od jeseni 202o do konca leta 2023 je bil v Dravljah v vlogi duhovnega pomočnika. Spremljal je zakonske in druge skupine ter opravljal raznorazna terapevtskega dela. Januarja 2024 je prevzel župnijo Radenci za obdobje petih let.
Kontakt: albert.bacar@vrn.si