Ravnatelj študentske rezidence Bernik v Jezuitskem kolegiju.

Profesor duhovnosti na TEOFLJ, vsestranski pastoralni delavec Ignacijevega doma duhovnosti.

Pater jezuit, kaplan v župniji Ljubljana – Dravlje

Kaplan v župniji Dravlje, delo z mladimi.

Na študiju v Parizu.

Opravil je doktorat na Fakulteti za misiologijo na Papeški univerzi Gregoriani, trenutno je v legitime absens.

Pripravlja doktorat iz področja patristične teologije na Papeški univerzi Gregoriana v Rimu.

Jezuit v formaciji, trenutno na podiplomskem študiju ignacijanske duhovnosti na Papeški univerzi Comillas v Madridu.