1928-2010. Profesor Nove zaveze v Torontu.

1951-2010. Arhivar in zgodovinar.

1932-2015. Provincial, predavatelj pastoralne medicine, ustanovitelj Karitasa in vodja jez. skupnosti v Sarajevu.

1922-2014. Župnik, ljudski misijonar, voditelj duhovnih vaj, vzgojitelj, partizan in pisec.

1922-2016. Prvi slovenski misijonar v Zambiji v škofiji Lusaka.

1927-2019. Misijonar v Zambiji, oskrbnik in vzgojitelj malega semenišča ter jezuitskega noviciata.

1942-2016. Jezuitski brat, oskrbnik noviciata v Mariboru.

Jezuitski brat oskrbnik, kuhar in vztrajni molivec.

Jezuitski pesnik in misijonar na Japonskem.

1930-2009. Misijonar v Zambiji, posvečen v Buenos Airesu.