Slovenski jezuiti se odločno distanciramo od osebnih mnenj in sodb glede Marka Ivana Rupnika in nekdanjih sester Skupnosti Loyola, ki jih je naš sobrat p. Jože Roblek 3. in 6. marca 2024 objavil na osebnem Facebook profilu. Vsem, ki se zaradi omenjenih zapisov čutite prizadeti, se iskreno opravičujemo in obžalujemo, da je do njih prišlo. Zapisi p. Jožeta Robleka ne odražajo stališč Slovenske province Družbe Jezusove.
Slovenski jezuiti si bomo še naprej prizadevali za povezovanje, iskanje resnice in spoštljivo komunikacijo, nasprotovali pa bomo vsakršnemu žaljenju, obrekovanju in razdvajanju.

V Ljubljani, 7. marca 2024
p. Miran Žvanut DJ, provincial