Slovenski jezuiti, ki smo se konec decembra zbrali na letnem srečanju, se želimo odzvati na obtožbe o zlorabah zoper patra Marka Ivana Rupnika. Čeprav nam številna dejstva še vedno ostajajo prikrita, se čutimo dolžni povedati sledeče.

Objavljena pričevanja redovnic, ki p. Rupniku očitajo različne oblike nasilja in zlorab, so nas globoko pretresla. Verjamemo v iskrenost redovnic in drugih žrtev, ki so spregovorile o svojem trpljenju in drugih okoliščinah glede čustvenih, spolnih in duhovnih zlorab s strani našega sobrata. Očitno je, da kot provinca v preteklosti žrtvam nismo znali prisluhniti in ustrezno ukrepati, da bi zadeve razčistili in naredili konec trpljenju. V celoti sprejemamo in razumemo ogorčenost, jezo in razočaranje žrtev ter njihovih bližnjih. 

Vse iskreno prosimo odpuščanja. Najprej žrtve, ki v preteklosti niso bile zares slišane s strani pristojnih oseb v Družbi Jezusovi. Na poseben način prosimo odpuščanja sedanje in nekdanje članice Skupnosti Lojola. Njihove izpovedi nedvomno kažejo, da pristojni cerkveni predstojniki niso ustrezno ukrepali, zaradi česar se je povečalo in podaljšalo nesluteno trpljenje vrste žena. 

Podobno kot mi ste ob škandalu pretreseni številni kristjani in drugi, ki ste v p. Rupniku našli navdih za svojo vero in življenje. Zaupamo, da nas bo naporna pot obžalovanja in očiščevanja, ki je polna razočaranj, stisk, žalosti, jeze, sramu in bolečine, postopno pripeljala k utrditvi pristne vere in globlji povezanosti znotraj cerkvene skupnosti. Kar je zgrajeno na Bogu, tega človeška slabost in greh ne moreta uničiti; kar pa je zgolj človeško, bo prej ali slej propadlo.

Kot je znano, p. Rupnik vse od leta 1993 deluje v Rimu, zato je zanj neposredno odgovorno vodstvo jezuitskega reda v Rimu. Slovenski jezuiti nimamo neposrednih informacij o postopkih zoper omenjenega sobrata, prav tako pa so omejene tudi naše možnosti ukrepanja. Vodstvo našega reda podpiramo v prizadevanjih, da pride zadevi do dna in ustrezno ukrepa. Vsi si želimo, da bi prišla na dan celostna resnica, ki bo vsem vpletenim omogočila, da pridejo do pravice.

Tako v Cerkvi kot v civilni družbi lahko pristojne osebe ukrepajo samo potem, ko jim žrtve ali tisti, ki so seznanjeni z dejstvi, posredujejo informacije. Če storilec dejanje zanika, ali če žrtev ali priča ne želi spregovoriti, je navadno potreben preiskovalni in sodni proces, da bi se izkazala resnica. Razumemo, da se mnoge žrtve ustrašijo dolgotrajnega in bolečega procesa, zato jih še toliko bolj spodbujamo, naj sodelujejo v postopkih. Naša iskrena želja je, da bi žrtve in priče, pa tudi drugi morebitni vpleteni – spregovorili; če ne javno, pa vsaj zaupno pred pristojnimi osebami in inštitucijami. Obrnete se lahko na naslov varuh@sj.si (v Sloveniji) ali teamreferente.dir@gmail.com (v Rimu).

Čeprav trenutna slika dejstev in okoliščin še zdaleč ni celovita, se slovenski jezuiti zavezujemo k:

  • podpori žrtvam in vsem oškodovanim;
  • sodelovanju s pristojnimi inštitucijami v Sloveniji in tujini glede tega in drugih primerov zlorab iz naših vrst;
  • sprejemanju zasebnih in javnih predlogov glede nadaljnjih korakov. 

Vse ljudi dobre volje vabimo k odprtemu dialogu, pomoči in sodelovanju. Hvala vsem, ki ste do sedaj z nami in mnogimi drugimi že stopili v stik in spregovorili.

Slovenski jezuiti

V Ljubljani, 6. januarja 2023