Letos, 12. marca, je minilo 400 let od kanonizacije Ignacija Lojolskega. V Ljubljani so jezuiti ta isti dogodek proslavili 4. junija 1622, zato smo letos na isti dan, pri sv. Jakobu v Ljubljani, pripravili pravo Akademijo po jezuitski tradiciji. Jezuiti ter vsa jezuitska družina smo se veselili tega praznovanja in zahvalili Bogu za vse dobro, kar je storil po njej v tem pol tisočletju. Sv. Jakob v Ljubljani pa je tudi kraj, kjer se je vse jezuitsko poslanstvo na Slovenskem pravzaprav začelo.

Akademija združuje ples, dramatizacijo in strokovni nagovor. S tem prikazuje sv. Ignacija ter duhovni in kulturni prispevek jezuitov na Slovenskem. Proslava ima temeljno strukturo mašne daritve: besedno in evharistično bogoslužje z vmesno pridigo. S to strukturo nakazujemo, naj celotno človekovo življenje postane daritev, liturgija, kakor je bilo življenje sv. Ignacija in teh, ki so mu sledili.

Svetnik iz Lojole je bil ustanovitelj oz. prvi vrhovni predstojnik Družbe Jezusove. Ob njegovi smrti je Družba Jezusova štela že preko 1000 članov in se zelo razširila po celem svetu. Jezuiti so imeli velik vpliv tudi na naše kraje: zaznamovali so pomemben del verske, kulturne, znanstvene, vzgojne, tehnične ter umetnostne zgodovine Slovencev (več od minute 00:53:12 posnetka Akademije). Prvi jezuit je prišel v Ljubljano še za časa življenja sv. Ignacija, se pravi v sredini 16. stoletja. Jezuiti so se ne prehodu iz 16. v 17. stoletje ustalili pri sv. Jakobu. Tu so zgradili Kolegij, v katerem so vzgajali večji del tedanje izobražene elite v Ljubljani.

Slavnostna Akademija spada v niz dogajanj, ki se vrstijo po svetu v okviru Ignacijevega leta. Ob tej priložnosti je v Sloveniji nastala tudi posebna poštna znamka, ki obeležuje Ignacijevo spreobrnjenje in pomen starega Jezuitskega kolegija v Ljubljani kot prve visokošolske institucije na območju današnje Slovenije. Znamka je na razpolago na vseh uradih Pošte Slovenije, več na tej povezavi.

Jezuiti se zahvaljujemo

Jezuiti Slovenske province Družbe Jezusove se zahvaljujemo vsem, ki ste sodelovali pri tem večeru, še posebej Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani in njenemu docentu prof. Daliborju Miklavčiču za čudovit glasbeni program, koordiniranje ter celotno umetniško podobo. Obenem se zahvaljujemo tudi vsem, ki ste se kot gostje udeležili tega večera, nas podpirate in ste del naše jezuitske družine. Zahvale gre tudi tistim, ki podpirajo jezuitsko poslanstvo in so nas spremljali od daleč.
Naj Gospod blagoslovi vaše delo in življenje. Hvala tudi neposrednim sponzorjem in donatorjem te akademije:

Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani
Pošta Slovenije
Kulturno društvo Zgovorna Tišina
Občina Škofja Loka – Škofjeloški pasijon

A. M. D. G.