Revija se posveča vsebinam in vprašanjem, ki se dotikajo vzgoje in osebnostne rasti otrok in mladih v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah ter drugih formalnih in neformalnih ustanovah. Posebno pozornost namenja tudi vzgoji v družinah. Sistematična skrb za vzgojo je izredno pomembna; revija Vzgoja prispeva k razvoju talentov, k celostnemu razvoju osebnosti, k razvoju odgovornih, poštenih in pogumnih bodočih odraslih. Članki v reviji so izkušenjski in strokovni ter kot taki razumljivi in v pomoč staršem, učiteljem in vzgojiteljem ter vsem, ki delajo na področju vzgoje in izobraževanja.

Vabljeni, da si privoščite kakovostno branje in ga ponudite tudi svojim sodelavcem, katehistom in katehistinjam, zakonskim skupinam, animatorjem in prijateljem. Naročilnico najdete tukaj.