Kateheti so poklicani, da oznanjajo Božjo besedo, da pričujejo zanjo v moči Svetega Duha s pogumom in ustvarjalnostjo.

Video sporočilo udeležencem mednarodnega simpozija z naslovom »Katehist, priča skrivnosti«, ki ga je organiziral Papeški svet za pospeševanje nove evangelizacije
Frančišek, 22. september 2018

»Bodite kateheti, ne zgolj delajte kot kateheti, saj to nikomur ne koristi.«

Jaz delam kot katehet, ker mi je všeč poučevanje. Toda če dejansko nisi katehet, to nikomur ne koristi. Katehet je poklican. Biti katehet je poklicanost in ne delati kot katehet. Pazite dobro, nisem rekel delaj kot katehet, ampak bodi, saj vključuje življenje. Na srečanje z Jezusom se vodi z besedami in z življenjem, s pričevanjem.

Pogosto mislim na kateheta, kot na tistega, ki se je dal v službo Božji Besedi in ki se s to Besedo vsakodnevno srečuje, da tako postane njegova hrana in bo s tem učinkovito ter verodostojno omogočil udeležbo drugih pri Njej. Katehet zato ne sme pozabiti, predvsem danes v ozračju ravnodušja, da je njegova beseda vedno prvo oznanilo. To dobro premislite, da bo na tem svetu, na tem področju velikega ravnodušja, vaša beseda vedno prvo oznanilo, ki se bo dotaknilo srca in razuma tolikih oseb, ki čakajo na srečanje s Kristusom. Čeprav tega morda ne vedo, pa na to čakajo. Prvo oznanilo je, kar je dobro poudariti, da je Jezus Kristus umrl in vstal iz ljubezni do Očeta, ki podarja vsem svoje odpuščanje ne glede na osebo, samo če se odpremo in se pustimo spreobrniti. Pogosto ne zaznamo moči milosti, ki se tudi preko naših besed dotika naših sogovornikov in jih oblikuje, da jim s tem omogoči odkrivanje Božje ljubezni. Katehet ni učitelj ali profesor, ki misli, da ima predavanje. Kateheza ni predavanje. Kateheza je sporočanje izkušnje in pričevanja vere, ki vnema srca, saj vnaša željo po srečanju s Kristusom. To oznanilo na različne načine ter v različnih jezikih, je prvo, kar je katehet poklican udejanjiti.

Podrobneje o molitvenih namenih v Knjižici PSMM za leto 2021ki jo pripravlja p. Franc Kejžar DJ. Video za vsak dosedanji molitveni namen v letih 2020 in 2021 najdete na slovenski različici strani thepopevideo.org. Besedilo papeževih nagovorov v videih objavlja Radio Vatikan.