P. Rok Bečan DJ

Prejeli smo pismi dveh naših mladih jezuitov na študiju v tujini.

Marko Pavlič in Rok Bečan spadata v mlajšo generacijo slovenskih jezuitov. Jezuitsko pot sta pričela skupaj, leta 2007, tekom let pa sta delovala in študirala na različnih področjih. Pred mašniškim posvečenjem, ki sta ga prejela skupaj leta 2018, in po njem, sta nekaj let pastoralno delovala v Sloveniji – nazadnje v Ljubljani: p. Marko v Jezuitskem kolegiju, p. Rok pa v Ignacijevem domu duhovnosti.

Sedaj opravljata podiplomski študij teologije. P. Rok študira na Papeški univerzi Comillas v Madridu, Španija, p. Marko pa na univerzi Santa Clara v Kaliforniji.

P. Marko Pavlič DJ

Pismi iz Madrida in Kalifornije

Ignacijanska duhovnost

Septembra 2021 sem začel dvoletni študij na Papeški univerzi Comillas v Madridu, ki jo vodijo jezuiti. Čeprav je med Slovenci malo poznana, gre za eno od bolj uglednih španskih univerz, ki se uvršča med 100 najbolj priznanih univerz na svetu. Nastala je leta 1978 z združitvijo fakultete za teologijo (ustanovljene leta 1890), fakultete za družbene in pedagoške vede ter iz priznanih katoliških inštitutov za strojništvo (iz 1908) in poslovno-pravne vede (1960). Kasneje so se ji priključile še druge visoke šole (zdravstvo, kmetijstvo). Pred mano je tu študiral že p. Viljem Lovše, španski jezuiti pa gostoljubno sprejmejo in spremljajo mnoge mlade jezuite na študiju. Letos nas je v Španiji ok. 70 tujih jezuitov.

Moja smer študija je teologija duhovnosti, kar pomeni zgodovino, raziskovanje in pastoralno rabo različnih načinov duhovnih vaj oziroma molitve, askeze in mistike, predvsem v krščanstvu, pa tudi v kontekstu drugih aktualnih religij. V prvem letniku študiramo izrecno ignacijansko duhovnost, kar pomeni podrobno spoznavanje življenja in spisov sv. Ignacija Lojolskega, drugih soustanoviteljev jezuitskega reda (med njimi večina Špancev) in kasnejših jezuitov – sv. Frančiška Ksaverja, sv. Frančiška Borje itd. Katoliško cerkev in redovnike je k takemu študiju krščanskih virov spodbudil 2. vatikanski cerkveni koncil v smislu vračanja k originalni karizmi, ki je Božji dar, in neprestane duhovne prenove glede na potrebe sodobnega človeka. Čeprav sem se moral na novo priučiti španščine, je poznavanje tega jezika in njegove kulture koristno, saj je špansko “zlato” 16. stoletje (poleg Ignacija še sveta Terezija Avilska in Janez od Križa, pa Kolumbovo odkrivanje Amerike, cesar Karel V., reforma itd.) važen del krščanske zgodovine, dandanes pa približno četrtina katoličanov po svetu govori špansko. Pri študiju se to odraža tako, da je obilica duhovnih spisov – zgodovinskih virov in literature – v španščini, v okviru študija pa imamo priliko tudi poromati po rojstnih in pomembnih duhovnih krajih nekaterih jezuitov (Lojola, Ksaver, Barcelona, Montserrat, Manresa, univerzi Alcalá in Salamanca).

Aktualnost moje študijske smeri se kaže tudi v tem, da nas je nanjo letos vpisanih (poleg redovnic in laikov) kar 16 jezuitov iz 15 različnih držav z vseh koncev sveta, kar je izjemno število za podiplomsko študijsko smer. K temu je gotovo prispevalo, da Družba Jezusova v obdobju 2021-2022 praznuje Ignacijevo leto v spomin na 500 let spreobrnjenja svojega ustanovitelja.

Priporočam se vam v molitev, da bi študijsko in duhovno bogastvo, ki ga prejemam ob teh prilikah, uspel prinesti še med vas. Ali, kot je v svojem Memorialu jezuit sv. Peter Faber ponižno ovrednotil izkušnjo srečanja z Ignacijem Lojolskim med študijem teologije leta 1529: “Tega leta je prišel Ignacij v Kolegij sv. Barbare in se naselil v istem stanovanju kot midva (s Frančiškom Ksaverjem) … Naj bo za vedno blagoslovljena Božja Previdnost, ki je vse to pripravila za moje dobro in odrešenje. Bog je hotel, da sem jaz temu svetemu človeku pomagal pri študiju in da sem se z njim pogovarjal o zunanjih rečeh in kasneje o notranjih; ko sva živela v istem stanovanju, sva delila isto mizo in isto denarnico. Usmerjal me je v duhovnih rečeh s tem, da mi je pokazal način, kako rasti v spoznavanju Božje volje in moje lastne volje. Končno smo (vsi trije) prišli do tega, da smo bili istih misli in istih želja. In Bog je predlagal, da smo izbrali ta način življenja, ki se ga držimo tisti, ki pripadamo – in ki bodo pripadali v prihodnje – tej Družbi (Jezusovi), ki je nisem vreden.

P. Rok Bečan DJ

»California dreamin«

Po enoletnem študiju Svetega pisma na daljavo na Santa Clara University (SCU), mi je končno le uspelo priti »čez lužo«. Študij na Jesuit School of Theology (SCU), ki se nahaja v Berkeleyu, poteka hkrati »v živo« in na daljavo. Posebno doživetje je bilo osebno srečanje s profesorji in študenti, ki sem jih pred tem poznal samo preko ekranov. Čeprav so mi ekrani pomagali pri študiju, mi kljub vsemu niso uspeli posredovati izkušnje srečanja. Človeška bitja smo ustvarjena za stik, za živ odnos, in neposredno komunikacijo. Tudi študij Svetega pisma ne sme ostati samo pri idejah, ampak se mora pridobljeno znanje spreminjati v modrost in način življenja. Trenutno me najbolj zanimajo Pavlova pisma in biblična antropologija oz. na kakšen način se človeška izkušnja zrcali v knjigah Svetega pisma. Hkrati pa imam možnost dodatnega izobraževanja na področju pastoralnega svetovanja in duhovnega spremljanja. 

V moji skupnosti nas je šestnajst jezuitov iz štirih različnih kontinentov: Afrika, Azija, Evropa in Amerika. Živimo v hiši blizu jezuitske fakultete in najobširnejše teološke knjižnice v Kaliforniji. Poleg dnevne svete maše v kapeli Gesu, ki je del fakultete, imamo štirikrat na teden skupne večerje. Enkrat na teden se zberemo na večerji iz vseh petih jezuitskih hiš (čez petdeset jezuitov). Trikrat pa se dobimo znotraj posameznih hiš. To je čas, ko kuhamo drug za drugega in okušamo hrano iz različnih držav. Kljub izredni različnosti kultur, izkušenj, in pogledov, med nami vlada bratsko vzdušje. Vedno bolj sem prepričan, da različnost bogati in omogoča rast tako na osebni kot na družbeni ravni. 

V predavalnicah srečujem tudi ljudi iz različnih krščanskih cerkva, ki si želijo služiti svojim skupnostim in delati za pravičnejši svet. Naš dialog je osnovan na spoštovanju dostojanstva posameznika znotraj lastne krščanske tradicije in enkratne religiozne izkušnje. Ob srečanju z drugimi tradicijami dobivam globlji uvid v bogastvo katoliške dvatisočletne tradicije in ob drugem odkrivam sebe na nov način. 

Do sedaj imam pozitivno izkušnjo študija in bivanja v mednarodni jezuitski skupnosti. Ko od daleč gledam na dogajanje v Sloveniji, si želim več osnovnega spoštovanja in sprejemanja različnosti, saj to je končno tudi merilo zrele demokratične družbe. Včasih je potrebno pretresti lastna prepričanja in si dovoliti osebne in skupne rasti. Kadarkoli pa naše besede in dejanja želijo drugega utišati oz. »odrezati«, ker ne misli, tako kot mi sami, smo se že ujeli v ideologijo in padli na izpitu zrelosti. Ker verjamem, da je rast mogoča, si želim, da bi si v teh zahtevnih časih večkrat dejali: zmoremo, z Božjo pomočjo! 

Sončen pozdrav iz Kalifornije!

P. Marko Pavlič DJ
Berkeley, 26. november 2021
P. Marko na univerzitetnem kampusu

Read this article in English.

P. Marko: “Bay Area”, Kalifornija