Začelo se je novo šolsko leto, vsakdan ljudi po vsem svetu pa še vedno narekuje skrb, kako se zaščititi in reševati zdravje pred virusom Covid 19. Mnoge nas povezuje enaka skrb, mnoge tudi bolečina ob izgubi najbližjih. Čut za drugega človeka, sočutje z bližnjim in ljudmi po vsem svetu je v taki situaciji nekaj osnovnega, kar lajša življenje in ohranja upanje. Papež Frančišek z mesečnimi molitvenimi nameni za svet in Cerkev, ki jih vsako leto zaupa svoji Svetovni Mreži Molitve, želi vzpodbuditi prav to molitveno držo so-čutenja z ljudmi v potrebah po vsem svetu in v Cerkvi, ki se naslanja na Božjo ljubezen, ki se razodeva v Jezusovem Srcu. Zaupamo v Boga, zaupamo v delo Božje ljubezni, ki deluje po mnogih ljudeh. Na to želimo opozoriti ob začetku šolskega leta z objavo pogovora s p. Fédéricom Fornosom DJ, generalnim direktorjem Papeževe Svetovne Mreže Molitve (PSMM), ki je izšel lani v »L’Osservatore romano«.

p. Franc Kejžar DJ, odgovorni za PSMM v Sloveniji

Katere novosti prinašajo nameni za leto 2021?
Ko smo 28. junija 2019 praznovali 175 let Apostolata molitve – danes Papeževe Svetovne Mreže Molitve – je Sveti oče potrdil temelj našega poslanstva: “Gre za poslanstvo sočutja do sveta, lahko rečemo, da gre za “pot srca”, za molitveni potopis, ki spreminja življenja ljudi”.  Papeževi nameni se rojevajo iz tega sočutja do sveta. Z njimi nam Sveti oče posreduje številne izzive, s katerimi se srečuje človeška družba in poslanstvo Cerkve. Ko nam Sveti oče Frančišek izroča svoje molitvene namene, nam pomaga, da se približamo Kristusovemu srcu in da opazujemo svet z Njegovimi očmi. “Kristusovo srce je tako veliko, da si želi vse sprejeti v revolucijo nežnosti. Bližina Gospodovega srca daje spodbudo našemu srcu, da se bratom približamo z ljubeznijo, pomaga nam, da vstopimo v sočutje do sveta”.

Iz tega izvira se rojeva človeško bratstvo, pri katerem papež zelo vztraja. Obenem je to izhodiščna točka papeževih namenov molitve za leto 2021: “Milost, da bi živeli v polnosti bratstva z brati in sestrami ostalih verstev”. O tem govori “Dokument o človeškem bratstvu za svetovni mir in skupno sobivanje”, ki sta ga podpisala papež Frančišek in veliki imam Al-Azharja. Zadostuje pogled na današnji svet, da bi vedeli, kako nujno je tako prizadevanje. Kot pravi papež: “Ni druge možnosti: ali bomo prihodnost gradili skupaj ali te prihodnosti ne bo”. Posebno za verstva velja, da ne morejo več zanikati, kako nujno je graditi mostove med ljudstvi in kulturami. Ta nujnost bratstva ni novost, je pa ključna, ko se seznanjamo z molitvenimi nameni Svetega očeta. Mislim, da ni naključje, da se tako začenjajo nameni za leto 2021. Bratstvo, ki spoštuje in priznava vrednost različnosti, to je stil Nebeškega kraljestva.

Obstajajo pri molitvenih namenih posebne prednosti?
V molitvenih namenih Svetega očeta vedno obstaja prednost pri tem, da bi prepoznali Kristusa v vsakem bratu, čeprav se sicer v njih nekateri izzivi še ne pojavljajo. Gospod nam podarja pot, da bi Ga videli: v vsakem bratu “se nadaljuje učlovečenje za vsakogar od nas”, kot beremo v Apostolski spodbudi Veselje evangelija. Bratstvo je in merilo končne sodbe in nam daje bližnjega za brata. “Kar koli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili”. Kdo so ti bližnji? Žene, ki so žrtve nasilja, “da bi jih družba zaščitila, upoštevala in prisluhnila njihovemu trpljenju”. Osebe, ki trpijo zaradi depresije in izgorelosti, boleznima našega časa, da bi pri vseh našle podporo. Tisti, ki tvegajo življenja, ko se borijo za osnovne pravice v vladavini diktatur, avtoritativnih režimov in celo v demokratičnih sistemih v krizi. Evangelizacija vedno ostaja kot prednost. Poslani smo v službi Kristusovega sočutja na obrobje človeških življenj, tja, kjer možje in žene trpijo krivico, da bi prispevali k podpori in ozdravitvi tistih, ki imajo zlomljeno srce. Poslani smo, da bi gledali na človeštvo kot On in da bi delovali s čutenjem Kristusovega srca. Prav zato nameni za leto 2021 ponovno vztrajajo na pomembnosti biti pripravljeni na poslanstvo kot učenci-misijonarji preko pričevanja, ki ima okus po Evangeliju. Gre tudi za poudarek, da je pomembno živeti z obnovljeno globino vse zakramente in tako okušati neskončno Božje usmiljenje. Ob tem, ko se družina sooča z globoko krizo znotraj človeške družbe, razmišljam o papeževem namenu, ki poudarja lepoto zakona in želi mladim, ki se pripravljajo na ta zakrament “podporo krščanske skupnosti”. In potem pomembnost katehetov pri oznanjevanju Božje besede, da bi bili pogumne in kreativne priče v moči Svetega duha.

Ali najdejo mesto tudi teme, kot so zaščita stvarstva, življenje in človeško dostojanstvo?
Predvsem so to področja, v katerih kot katoliki ne sodelujemo toliko. Res, da je spoštovanje človeškega življenja od začetka do konca bistvenega pomena, to je izziv, h kateremu smo katoliki močno poklicani. Tesno je povezan z obrambo človekovih pravic, kajti vsako človeško bitje je sveto. Prav je, da molimo za te izzive, a mislim da Sveti oče postavlja v našo molitev tiste situacije in osebe, na katere pogosto pozabljamo. Toliko je izzivov za poslanstvo Cerkve! Ob drugih temah, ki sem jih že omenil, je tukaj še njegova prošnja, da bi bili v konfliktnih družbenih, ekonomskih in političnih situacijah, pogumni in goreči umetniki dialoga in prijateljstva. Sveti oče je na drugem mestu govoril, da je pomembno v družbi graditi prijateljstvo z vsemi, tudi s tistimi, ki mislijo drugače. Čas, v katerem živimo, je poln številnih napetosti in nasprotovanj, zato je potrebno, da prijateljstvo v družbi okreva. V prostoru teh družbenih izzivov, ki povzročajo trpljenje številnih, Sveti oče ponovno prosi, da bi osebe z odgovornostjo na področju denarja, sodelovale z vladami držav, da bi se tako uredila finančna področja in bi se zaščitilo državljane pred nevarnostmi, ki jih ta prinašajo. To spomni na njegov krik v okrožnici Hvaljen, moj Gospod: “Medtem nosilci gospodarske moči še naprej opravičujejo sedanji svetovni red, v katerem prevladujejo špekulacije in iskanje finančnih rent, ki se ne menijo za okoliščine, niti za posledice, ki jih puščajo na človeškem dostojanstvu in okolju”.

Zato vabi, da bi molili vse dotlej, dokler “vsi ne napravimo pogumne odločitve za skromen in ekološki stil življenja ter se razveselimo mladih, ki se odločno zavzemajo za to”. To so močne besede, ki nas ne morejo pustiti brezbrižnih. Zato Frančišek želi, da molimo, ker ne moremo spremeniti življenja samo z našo voljo. Če računamo samo na svoje moči tvegamo, da se pustimo odvesti stilu tega sveta. Molitev je način, kako odpremo naše srce Gospodu, tako da lahko On deluje in spreminja preko nas, kajti potrebujemo Njegovo moč, da bi se spremenili in živeli po vzoru Nebeškega kraljestva. 

Kako so nastali nameni za leto 2021?
Molitveni nameni so sad dolge poti razločevanja, predloge zanje so iz vsega sveta poslale ekipe Svetovne Mreže Molitve, tako iz našega gibanja kot iz Mladinskega evharističnega gibanja. Nekaj je tudi predlogov, ki so jih poslali različni dikasteriji, kongregacije in druge službe Svetega sedeža. Na začetku so upoštevane različne teme, ki smo jih prejeli, nato pa s skupino približno dvajsetih posameznikov iz različnih držav in kontinentov v molitvi naredimo izbor tem, ki imajo večjo težo. Sledi glasovanje o temah, ki bodo predstavljene Svetemu očetu. Za Svetega očeta je torej ves ta material v pomoč pri molitvenem razločevanju. Ponavadi nas dva meseca kasneje, potem ko se sreča z mednarodnim direktorjem, Frančišek seznani z uradnimi nameni.

Ali ste naredili poseben izbor? Kaj vas je pri tem vodilo?
Glede nas gre za izzive človeštva in poslanstva Cerkve, ki so se večkrat ponavljali na različnih koncih sveta, pa tudi za tiste ki imajo največji odmev v naši osebni molitvi in pri razločevanju skupnosti. Pomembno je, da ne gre samo za rezultat premišljevanja, ampak da namen lahko v resnici sprejmemo v našo molitev. Ta prva izbirna dokumentacija, ki smo jo naredili, Svetemu očetu pomaga pri njegovem razločevanju. V njegovi molitvi mu pomaga tudi njegova vizija univerzalnosti pri poslanstvu Cerkve v svetu in njegov posluh za številne osebe ter institucije. Opazovati svet z Gospodovimi očmi, prepoznati namene Kristusovega srca in kam On kliče danes svojo Cerkev, vse to je kompas, ki usmerja to razločevanje. To je milost. Vidite torej, zakaj so človeško bratstvo in sočutje kot ključ tako zelo pomembni. Nisem v dvomu, da so molitveni nameni Svetega očeta – ki je človek molitve – uglašeni z Gospodovim srcem. Lahko poudarimo velik pomen, ki jo ima molitev Cerkve, vse dokler ne “prejme od Svetega Duha milost in moč, da bi se preoblikovala v luči Evangelija”. Vemo, da samo Duh lahko pomaga na tej poti v spreobrnenja.

Ali ima Svetovna Mreža Molitve v teku še ostale projekte?
Smo v tretji etapi preoblikovanja te papeške ustanove, gre za najglobljo in najpomembnejšo fazo, ker se dotika duhovnega temelja našega poslanstva: “Pot srca”. To duhovno potovanje, pedagoško predstavljeno v devetih etapah, pomaga vstopiti v poslanstvo sočutja do sveta in v pripravljenost našega lastnega življenja na izzive človeštva in poslanstva Cerkve. V maju smo uradno predstavili ves pedagoški material, ki v luči apostolske spodbude Veselje evangelija daje videti v bližnjem našega brata, katerega naj podpremo in ljubimo. Brez te konkretne dimenzije je naša molitev prazna.

Avtor: Nicola Gori, prevedla: Barbara Mikuž