V mesecu avgustu molimo za Cerkev, da bi od Svetega Duha prejela milost in moč za preobrazbo v luči evangelija.

Pavel VI. je vabil, naj okrepimo klic k prenovi. Jasno je povedal, da se ne obrača samo na posameznike, ampak na vso Cerkev. Spomnimo na to znamenito besedilo, ki ni izgubilo svoje moči: Cerkev mora poglobiti zavest o sebi, premišljevati o svoji lastni skrivnosti /…/ Iz te razsvetljene in dejavne zavesti izvira samodejna želja, da bi soočila idealno podobo Cerkve, kakršno je Kristus videl, hotel in ljubil kot svojo sveto in brezmadežno nevesto, s svojim resničnim današnjim obličjem /…/ Iz tega izvira velikodušna in skoraj nepotrpežljiva potreba po prenovi in popravi napak, ki jih ta zavest ob notranjem izpraševanju v ogledalu tega modela, ki ji ga je Kristus zapustil, izpostavi in zavrže (Pavel VI., okr. Ecclesiam suam (6. avgusta 1964), 10: AAS 56 (1964), 611.612).
Drugi vatikanski cerkveni zbor je predstavil cerkveno spreobrnjenje kot odprtost za nenehno reformo iz zvestobe Jezusu Kristusu: Vsaka prenova Cerkve je v bistvu pomnožitev zvestobe njegovi poklicanosti/…/ Kristus kliče Cerkev na poti njenega romanja k tistemu stalnemu prenavljanju, katerega Cerkev, kolikor je človeška in zemeljska ustanova, vedno potrebuje (Drugi vatikanski koncil, odlok o ekumenizmu Unitatis redintegratio, E 6).
Obstajajo cerkvene strukture, ki utegnejo pogojevati oznanjevalno živahnost, prav tako pa dobre strukture služijo namenu, ko je v njih življenje, ki jih oživlja, podpira in presoja. Brez novega življenja in pristnega evangeljskega duha, brez zvestobe Cerkve svoji poklicanosti, se katera koli nova struktura v kratkem času polomi.

Sanjam o misijonarski izbiri, ki je zmožna preoblikovati vse, da bi navade, slogi, urniki, govorica in vsaka cerkvena struktura postali ustrezen prevodnik za evangelizacijo sedanjega sveta, bolj kakor pa za varovanje sebe. Prenovo struktur, ki jo terja pastoralno spreobrnjenje, je mogoče razumeti v tem smislu: omogoča naj, da bodo vse strukture postale bolj misijonarske, in bo redna pastorala v vseh svojih zahtevah bolj odkrita in odprta. Vse pastoralne delavce naj postavi v trajno izhajanje in tako pospeši pozitiven odgovor vseh ljudi, katerim Jezus daje svoje prijateljstvo. Janez Pavel II. je takole dejal škofom Oceanije: Vsaka prenova v Cerkvi mora imeti za svoj cilj poslanstvo, da se ne bi vdala nekakšni cerkveni obrnjenosti vase (Janez Pavel II., posinodalna ap. spodbuda Ecclesia in Oceania (22. Novembra 2001), 19: AAS (2002), 3).

Apostolska spodbuda
Evangelii Gaudium (Veselje evangelija) Frančišek, 24. november 2013.

Podrobneje o molitvenih namenih v Knjižici PSMM za leto 2021ki jo pripravlja p. Franc Kejžar DJ. Video za vsak dosedanji molitveni namen v letih 2020 in 2021 najdete na slovenski različici strani thepopevideo.org. Besedilo papeževih nagovorov v videih objavlja Radio Vatikan.