V Založbi Dravlje sta izšli novi knjigi. Vabljeni k ogledu!

Milan Bizant: Srečevanja s Kristusom v Božji besedi

Knjiga Srečevanja s Kristusom v Božji besedi ima namen, da skozi nekaj evangeljskih odlomkov (Jezusovo srečanje s slepim Bartimajem ter ženo zasačeno v prešuštvovanju; Jezus s svojimi učenci v viharju na morju ter v pomnožitvi kruha; Kristusovo trpljenje in smrt; srečanje učencev z Vstalim Gospodom) odstira bogastvo našega odrešenja v Kristusu. Knjigo sem napisal v upanju, da se bo bralec, bralka našel, našla v kakem srečanju s Kristusom, ter s tem prejel, prejela kak drobec hrane na poti poglabljanja osebnega odnosa s Kristusom – kar je bistveno v naši veri.

p. Milan Bizant DJ

Maria Campatelli: Krst: Vsak dan k izvirom novega življenja

S. Maria Campatelli na teh straneh predstavi neobičajen pristop h krstu. Obravnava ga kot vključenega v skrivnost in posledično v življenje, v Cerkev in v osebno zgodovino. V tem je ena glavnih zaslug pričujočega besedila in to ga tudi naredi privlačnega. Navadili smo se, da je v pisanju o podobnih temah pristop v glavnem področen: dogmatičen, zgodovinski, bogoslužen, pastoralen itd. Tukaj pa na krst gledamo povsem drugače, rekel bi, izrazito duhovno: izhajamo iz obreda in odkrijemo pomen krsta za novost življenja, ki ga poraja. Ta novost je predstavljena tako, da se bralec lahko pri njej navdihuje, hrani svoje duhovno življenje, obogati spomin na svoj krst in zaznava njegov vpliv tudi na življenje Cerkve, svojega okolja in kulture.

Marko Ivan Rupnik