“… vrni se tja, kjer se srce umiri.”

Pesem Vstani svobodno interpretira in združuje odmeve evangeljskih odlomkov, zgodbe spreobrnjenja sv. Ignacija Lojolskega in iskanj sodobnega človeka.

Besedilo: Marko Pavlič S.J.
Glasba: Rebeka Bogataj, Andrej Jerman, Tine Lustek, Marko Pavlič S.J.
Producent: Tine Lustek.

Iskrena zahvala gre Rebeki Bogataj, Andreju Jermanu in Tinetu Lusteku za skupni proces kreativnega glasbenega ustvarjanja in sodelovanja ob Ignacijevi zgodbi. Prav posebna zahvala pa gre otroškemu zboru Mala jata pod vodstvom s. Sabine Vakselj OSU, Gašperju Komatarju za komentar k besedilu pesmi in Slovenski provinci Družbe Jezusove, ki je finančno podprla realizacijo projekta.


Ignacij leta 1521 v Pamploni doživi vojaški poraz in je hudo ranjen v koleno. To je velika rana njegova življenja, ki za trenutek obvisi na nitki. Dogodek mu spremeni tudi njegovo ambicijo po vojaški karieri. V času okrevanja Ignacij prisluhne svojemu srcu, najglobljim hrepenenjem in mislim, ki se prebujajo v njem ob branju Kristusovega življenja in življenjepisov svetnikov. Na tem mestu se v Ignacijevemu življenju začne resnično razločevanje duhov, ko ima čas, da se zave in poimenuje notranja občutja srca. Posebno pomembno je odkritje notranjega veselja in občutja miru, ki ga je deležen v odnosu z Bogom. Končno pa je Ignacijevo spreobrnjenje izkušnja Kristusovega odpuščanja po delovanju Svetega Duha. Sad Duha, ki ga Ignacij prepozna v svoje življenju pa je: “ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blagost, dobrotljivost, zvestoba, krotkost, samoobvladovanje.” (Gal 5,22-23)