V času, ko se kampanije cepljenja proti koronavirusu pozitivno pospešujejo v razvitejših državah, si Družba Jezusova prizadeva, da bodo tudi manj razvite države deležne enakopravne in pravične razporeditve cepiv.
Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) razberemo, da je bilo do danes 87% cepiv porabljenih v bogatejših ali srednje bogatih državah. Revnejše države so prejele samo 0,2% cepiv.

Mi, organizacije Družbe Jezusove, smo zavezani k delu za dostojanstvo vseh ljudi na svetu, predvsem pa tistih skupnosti, ki so bolj ranljive. Zato se pridružujemo tistim posameznikom, skupinam v Cerkvi in civilni družbi, ki si prizadevajo za enako in pravično produkcijo in razporeditev cepiv po svetu.

Vir: Social Justice and Ecology Secretariat