Kaj bi brez duhovnikov? Kaj je lepšega kot ljudem posredovati Božje odrešenje?
Bogu se želimo zahvaliti za vse duhovne poklice v širšem in ožjem pomenu besede. Še posebej se zahvaljujemo za našega p. Franceta Zupančiča, ki je pred kratkim obhajal svoj 90. rojstni dan. Bogu smo hvaležni zanj. Veliko nam pomeni njegova živa vera, navdušenje in zvestoba. Želimo, naj mu da Gospod zdravja, moči, potrpežljivosti, duhovnih tolažb in drugih milosti.

Nagovor p. Ivana Hočevarja DJ, župnika pri Sv. Magdaleni, Maribor

P. France Zupančič, duhovni pomočnik pri sv. Magdaleni v Mariboru je v mesecu aprilu dopolnil 90 let. V noviciat Družbe Jezusove je p. France stopil davnega leta 1953, ko je preživljal težke čase, vključno z izkušnjo zapora. Teološke in filozofske študije je opravil v Zagrebu in bil leta 1962 posvečen v mašnika. Med leti 1964 in 1972 je opravljal kaplansko delo v Mariboru in Brezju, nato pa je šel na Papeško univerzo Gregoriano, kjer je opravil doktorat iz ignacijanske duhovnosti. Po vrnitvi v Slovenijo je bil v Borovnici sedem let predstojnik skupnosti in magister novincev, potem pa je postal predstojnik skupnosti Sv. Ignacija na ulici Zrinjskega 13 v Ljubljani. Leta 1982 je prevzel župnijo sv. Jakoba v Ljubljani, nato pa je bil poslan v Maribor, v rezidenco Srca Jezusovega. Od tam je sedem let služboval v mariborskem škofijskem semenišču in malem semenišču za spirituala. Leta 2001 je postal provincialov socij, spet v Ljubljani. Od leta 2008 do danes pa živi in deluje v skupnosti pri Sv. Magdaleni kot duhovni pomočnik v župniji.

Dobre želje in voščila župljanov ter sodelavcev p. Zupančiču si lahko preberete v oznanilih župnije na tej povezavi.

P. Lojze Markelj je konec aprila 2021 praznoval 80 let!
Praznovanju v krogu sobratov iz jezuitske skupnosti v Dravljah se je pridružil tudi rodni brat Anton Markelj, član ljubljanskega stolnega kapitlja. Sobratje so Lojzetu pripravili tudi zabavni večer, med katerim so zaigrali nekaj tipičnih prizorov iz njegovega apostolata. Lojze Markelj je namreč izkušen ljudski misijonar, spovednik ter voditelj duhovnih obnov za birmance, pare v pripravi na zakon, žene in gospodinje (več v njegovi biografiji). Pozoren je do mnogih župnikov po vsej Sloveniji in drugih jezuitskih dobrotnikov. Nekaj prijateljev ima tudi v Nemčiji, kjer je v različnih obdobjih študiral in nudil poletno pastoralno pomoč.

Najraje pa se Lojze vrača v rodne bohinjske konce (prihaja iz Češnjice), od koder je namesto torte za rojstni dan dobil lep kos bohinjskega sira! Lojze si želi, da bi ga njegov jekleni konjiček ob prenehanju epidemije spet zapeljal na pastoralno delo naokrog. Od 80. rojstnega dneva, ko je dobil svoj prvi prenosni računalnik in e-naslov, pa se prizadevno uči tudi elektronskega stika na daljavo.

Dragi sobrat Lojze, hvala ti in Bog te živi še na mnoga leta!