Papeževa svetovna mreža molitve (PSMM) v mesecu aprilu 2021 vabi: Molímo za tiste, ki izpostavljajo svoje življenje, ko se borijo za temeljne človekove pravice v diktaturah, v totalitarnih režimih in tudi v krizah demokracije.

»Potreba po pravičnosti in solidarnosti ima poseben pomen za nas kristjane, saj nas sam evangelij vabi, naj pogled povzdignemo k najmanjšim izmed naših bratov in sester, naj  sočustvujemo z njimi (prim. Mt 14,14) ter si konkretno prizadevamo lajšati njihovo trpljenje.«

Besedilo papeževega nagovora v spodnjem videu na Radiu Vatikan.

Podrobneje o molitvenih namenih v Knjižici PSMM za 2021, ki jo pripravlja p. Franc Kejžar DJ.

Video za vsak dosedanji molitveni namen v letih 2020 in 2021 najdete na slovenski različici strani thepopevideo.org.

Ob bolj podrobnem pogledu na našo sodobno družbo odkrivamo mnoga protislovja, ki nas vabijo, da se vprašamo, če je enako dostojanstvo vseh človeških bitij, ki je bilo slovesno razglašeno pred 70 leti, resnično priznano, spoštovano, zaščiteno in spodbujano v vsakršnih okoliščinah. Danes se v svetu še naprej nadaljujejo številne oblike krivice, ki jih spodbujajo omejevalni antropološki pogledi in ekonomski model, ki temelji na dobičku, ki izkorišča, uničuje in celo ubija človeka. Medtem ko en del človeštva živi v izobilju, je osebno dostojanstvo drugega dela človeštva prezirano ali poteptano ter so njegove temeljne pravice zapostavljene ali kršene.

Ti pereči pojavi zadevajo nas vse. Kadar so namreč kršene temeljne pravice, kadar se daje prednost le nekaterim pravicam pred drugimi ali kadar so zagotovljene le določenim skupinam, tedaj se dogajajo velike krivice, ki povečujejo konflikte s težkimi posledicami – tako znotraj posameznih narodov, kakor tudi v odnosih med njimi.

Vsakdo je torej poklican, da glede na specifično nalogo, ki jo ima, pogumno in odločno prispeva k spoštovanju temeljnih pravic vsake osebe, posebej tistih »nevidnih«: mnogih, ki so lačni in žejni, nagi, bolni, tujci ali v ječi (prim. Mt 25,35-36), ki živijo na robu družbe ali so izključeni.

Potreba po pravičnosti in solidarnosti ima poseben pomen za nas kristjane, saj nas sam evangelij vabi, naj pogled povzdignemo k najmanjšim izmed naših bratov in sester, naj  sočustvujemo z njimi (prim. Mt 14,14) ter si konkretno prizadevamo lajšati njihovo trpljenje.

Ob tej priložnosti želim z žalostjo v srcu pozvati vse, ki imajo odgovornosti v različnih institucijah, naj postavijo človekove pravice v središče vseh področij delovanja, vključno s sodelovanjem pri razvoju, tudi kadar to pomeni iti proti toku.

Papeževo sporočilo mednarodni konferenci:

»Človekove pravice v sodobnem svetu: pridobitve, opustitve, zanikanja.« 
Frančišek, 10. december 2018